Kyrkslätts digiRekryfestival ordnas online 7.4.2021 kl. 10–13

01.04.2021 11:32

Kategori: Sysselsättning Företagande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommuns kommunutvecklingsenhet, Sysselsättningstjänsterna Toimari, Navigatorn och Katalysatorn ordnar i samarbete med Nylands TE-byrå samt Luckan Integration och Life in Kirkkonummi Kyrkslätts digiRekryfestival onsdag 7.4.2021 kl. 10–13.

Evenemanget samlar arbetssökande, arbetsgivare, läroanstalter och sysselsättningsfrämjande tjänster i området, denna gång elektroniskt på en digital plattform. Du kan anmäla dig till evenemanget redan nu. Tillställningen är avgiftsfri och öppen för alla arbetssökande.

- I Kyrkslätt ordnas den första digiRekryfestivalen, där arbetssökandena och företagen denna gång får en möjlighet att träffas virtuellt. Det är lätt att delta och det lyckas med dator till exempel från egen hemsoffa eller från stugan, konstaterar kommundirektör Tarmo Aarnio.

Man kan komma till huvudscenen på evenemanget för att lyssna på intressanta anföranden om arbetssökning, studier och företagsamhet. Också vid onlineständerna i videorummen finns det presentationer. På evenemanget kan man vid olika ständer på egen hand bekanta sig med bl.a. rekryterande arbetsgivare, läroanstalters utbildningsutbud, möjligheterna till lättföretagande och sysselsättningsfrämjande tjänster. Vid en del av ständerna kan man diskutera till exempel med arbetsgivare. På evenemanget kan man också komma överens om enskilda videosamtal. Huvudscenen och ständerna är öppna under hela evenemanget.

Den elektroniska plattformen på evenemanget gör det möjligt att komma överens om enskilda videosamtal. Bägge parterna kan lämna förslag till tid för enskilt samtal redan innan evenemanget – arbetssökande av företagen och företagen av arbetssökande! Enskilda videosamtal kan ordnas på evenemangsdagen 7.4.2021 kl. 10–15.

Enligt aktuella uppgifter är arbetsgivare bl.a. inom följande branscher på plats: kundservice, förvaltnings- och ekonomibranschen, ICT, fastighetsservice- och underhållsbranschen, transportbranschen, fastighetsförmedling, logistik- och lagerbranschen, flyttning, försäljningsbranschen, kosthåll, städbranschen och social- och hälsobranschen.

Vid ständerna på evenemanget står flera aktörer som erbjuder sysselsättningstjänster och som man kan träffa. Till exempel Navigatorn Kyrkslätt, som betjänar unga under 30 år i många frågor om olika temaområden i livet, och projektet Katalysatorn Kyrkslätt, som ger arbetssökande över 30 år råd, och Sysselsättningstjänsterna Toimari, som vid sitt stånd berättar om sysselsättnings- och socialtjänster för de arbetslösa.

Också Nylands TE-byrå deltar. Vid TE-byråns stånd svarar experterna på frågor om bl.a. lönesubvention, arbetsprövning och andra sysselsättningsfrämjande tjänster. Vid SVEPS ungdomsverkstads stånd presenteras bl.a. arbetsträning för unga på svenska. Man kan komma och diskutera studiemöjligheter med Omnia, Luksia och Axxell. De som är intresserade av företagsamhet kan i sin tur gå till FöretagsEsbos stånd.

Mer information om evenemanget och marknadsföring av evenemanget finns på Kyrkslätts kommuns webbplats (www.kyrkslatt.fi/kyrkslatts-rekryfestival) och i evenemangskalendern, sociala medier (Facebook & Twitter), Nylands TE-byrås evenemangskalender (www.toimistot.te-palvelut.fi/kaikki-tapahtumat) och i direktpost från TE-byrån till arbetssökandena i området.

rekryfestivalen