Kyrkslätts Bildkonstskolan

Kyrkslätts bildkonstskola ger barn och unga i åldern 5-16 år grundläggande konstundervisning. Även kurser som är öppna för alla.

Kyrkslätts bildkonstskola ger barn och unga i åldern 5-16 år i Kyrkslätt grundläggande konstundervisning. Undervisningen framskrider målinriktat från nivå till nivå och iakttar den allmänna lärokursen inom grundläggande konstundervisning. Undervisningsinnehållen och -metoderna planeras med beaktande av elevernas ålder och utvecklingsstadium. Målet är att utveckla elevens kreativitet, förmåga att uttrycka sig i bild, bildtänkande och iakttagelseförmåga samt färdigheter att ge uttryck för sina känslor, fantasier och tankar.

Man anmäler sig som elev till bildkonstskolan på våren. Den exakta tidtabellen varierar årligen. Eleverna antas i anmälningsordning åldersgruppsvis.

Bildkonstskolan ordnar också kurser som är öppna för alla, och till vilka man anmäler sig skilt.

Mer information: www.kyrkslatt.fi/bildkonstskolan

Medborgare, Barn och barnfamiljer, De unga
Kultur - Fritt bildningsarbete och konstfostran
bildkonstläroinrättningar / bildkonstskolor

Satu Ylönen

040 8312742
satu.ylonen@kirkkonummi.fi

Rektor för fri bildning och grundläggande konstundervisning