Kyrkslätts biblioteks användningsregler förnyas

22.10.2019 08:43

Kategori: Bibliotek

Kyrkslätts biblioteks nya användningsregler träder i kraft tisdag 22.10. Våra kunder behöver inte vidta några åtgärder med anledning av ändringen. De mest betydande ändringarna gäller avgiftspraxis och åldersgränser.

Biblioteket övergår till ett lånespecifikt system för förseningsavgifter. I fortsättningen kostar ett försenat lån 20 cent per dag. Förseningsavgiftens maximibelopp för ett lån är 6 euro och förseningsavgifternas totala belopp per kund kan bli högst 30 euro.

Om lånet är 60 dagar eller mer försenat, uppbärs förutom förseningsavgiften också en faktureringskostnad på 6 euro och priset på det lånade materialet ifall det inte återlämnas. Låneförbudet träder i kraft då kundens totala avgifter överskrider 20 euro.

Förseningsavgifter uppbärs inte av personer under 18 år eller för material som lånats på barn- och ungdomsavdelningen. Förseningsavgifter uppbärs alltså endast för material från vuxenavdelningen som lånats av personer över 18 år.

Du kan behändigt förnya lånen i webbiblioteket till vilket du loggar in med bibliotekskortets nummer och en PIN-kod. Du får koden på biblioteket genom att visa upp ditt bibliotekskort. PIN-koden ges inte ut per e-post eller per telefon. Om du önskar kan du få en påminnelse per e-post tre dagar före förfallodagen. Du är skyldig att hålla dina kontaktuppgifter à jour: du kan kontrollera dina uppgifter i webbiblioteket eller på biblioteket.

Användningsreglerna kan läsas i sin helhet på bibliotekets webbplats på adressen www.kyrkslatt.fi/biblioteket.

Kyrkslätts biblioteks användningsregler förnyas