Kyrkslätts bibliotek har igen öppet

07.03.2019 12:48

Kategori: Bibliotek

Bibliotekssystemet i Kyrkslätts bibliotek har bytts ut och avbrottet i verksamheten som det förorsakade är nu över. Kyrkslätts huvudbibliotek, barn- och ungdomsavdelningen Mesta samt Veikkola bibliotek betjänar igen normalt. Också bokbussen kör enligt tidtabell. Installationen av det nya webbiblioteket är ännu under arbete. Länken kommer på vår webbsida då installationen är färdig.

Masaby bibliotek håller ännu stängt på grund av reparationer som måste göras för att det ska kunna tas i bruk som ett meröppet bibliotek. Biblioteket öppnar igen i slutet av april. Reservationer som gjorts i Masaby bibliotek kan under stängningen avhämtas från huvudbiblioteket.

I Kyrkslätts bibliotek har vi tagit i bruk bibliotekssystemet Axiell Aurora. I och med bytet kommer också webbibliotekets utseende att ändra, men du loggar fortfarande in som förr med bibliotekskortets nummer och din PIN-kod. Om du ännu inte har en PIN-kod får du den på biblioteket.

I samband med att vi bytt bibliotekssystem har vi övergått till självbetjäning vid avhämtning av reservationer. Då du har reservationer att avhämta får du ett meddelande med en personlig kod med vilken du hittar dina reservationer. Reserverat material kan sen lånas via låneautomaten. Personalen hjälper gärna till om du har problem att hitta dina reservationer.

Det nya bibliotekssystemet möjliggör för våra kunder att själv byta sin PIN-kod samt uppdatera sina personuppgifter i webbiblioteket. Om man önskar kan man också spara sin lånehistorik. I det nya systemet finns det dessutom egenskaper som tas i bruk senare, t.ex. möjligheten att betala avgifter via nätet eller smidigare tillgång till e-material.

Kyrkslätts bibliotek har igen öppet