Kyrkslätts affärscentrum vill vara Helsingfors metropolområdes bästa småstad – bekanta dig med kommande och färdiga projekt på vår nya webbplats

08.12.2021 11:17

Kategori: Tomter och byggande Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts affärscentrum växer till en modern koncentration av boende och service. Vi har sammanställt en webbplats om affärscentret. Där kan du bekanta dig med planeringen av affärscentret samt kommande och färdiga projekt.

Målet för framtidens affärscentrum i Kyrkslätt är att vara Helsingfors metropolområdes bästa småstad där invånarna och kunderna trivs. Här finns service, arbetsplatser och möjligheter till hobbyer på fritiden. I utvecklingsarbetet satsar vi särskilt på att skapa en trivsam och högklassig miljö.

– Enligt kommunstrategin är vårt mål att utveckla kommunens affärscentrum till en ännu livskraftigare och trivsammare mötesplats för kommuninvånarna. Det ska öka Kyrkslätts attraktionskraft och positiva säregenhet. Kommuninvånarnas synpunkter och åsikter om utvecklingen av centrumområdet är viktiga, och denna webbplats stöder och möjliggör för sin del interaktion. Informationen om omfattande planer och projekt som gäller området har tidigare varit utspridd. Avsikten är att denna webbplats och de digitala interaktionsverktygen i fortsättningen utvecklas så att de blir allt mer fungerande, berättar Kyrkslätts direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen.

Vi utvecklar Kyrkslätts affärscentrum med långsiktig planering och långsiktigt genomförande. Du kan via webbplatsen också framföra din åsikt om planeringen och genomförandet av Kyrkslätts affärscentrum.

Utvecklingen av Kyrkslätts affärscentrum:

https://kirkkonummen-liikekeskustan-kehittminen-2-lokika.hub.arcgis.com/

Fyr och kyrka