Kyrkslätt utvecklas, och vi kallar dig med för att bygga kommunens varumärke

05.06.2019 14:28

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I år är ett av våra mål att bygga ett klart och särpräglat varumärke för Kyrkslätts kommun och förbättra vår välkändhet både som bra bostadsort och som gynnsam kommun för företagsverksamhet. För att vi ska kunna komma i gång med arbetet skulle vi först vilja veta hur Kyrkslätt känns som egen bostadsort och hur kommunen framstår för dem som bor på annan ort. Vad är Kyrkslättsidentiteten?

För detta mål genomför vi en kommunbildsundersökning som genomförs som enkätundersökning på internet. Du kan svara på enkäten under perioden 3.6–23.6.2019. De uppgifter vi samlar används som stöd för uppbyggandet av varumärket, så din åsikt är mycket viktig för oss!

Enkätformulären >>

Enkätundersökningen genomförs som samarbete mellan Kyrkslätts kommun och två studerande vid Laurea-ammattikorkeakoulu som gör sitt slutarbete om Kyrkslätts kommunbild. Vi önskar att du deltar i undersökningen och ägnar cirka 10 minuter av din tid åt att berätta hur du anser Kyrkslätt ser ut.

Bland alla som svarat och lämnat sina kontaktuppgifter lottar vi ut ett resepresentkort värt 250 €.

Mer information om varumärkesarbetet ges av kommunutvecklingschef Jarkko Autero, jarkko.autero@kirkkonummi.fi

Enkäten