Kyrkslätt utvecklar uppföljningen av användningen av bloduttunningsmedicinen Marevan®

14.03.2018 16:00

Kategori:

Ett öppet infomöte om INR-poliklinikens verksamhet ordnas i Kyrkslättssalen i kommunhuset, Ervastvägen 2, onsdag 21.3.2018 kl. 13. Välkommen!

INR-polikliniken som är avsedd för personer som använder medicinen Marevan® inleder sin verksamhet i Kyrkslätts social- och hälsovårdscentral under våren 2018. På polikliniken, som fungerar med tidsbeställning, kontrolleras INR-värdet med hudstickprov, och Marevan®-dosen fastställs under samma besök.

Utöver INR-poliklinikens verksamhet erbjuds de som använder medicinen Marevan® möjlighet att övergå till självreglering. En Marevan®-användare som övergått till självreglering tar INR-prov i laboratoriet, kollar provsvaret i Kanta-tjänsten och bestämmer Marevan®-dosen på egen hand. En INR-skötare fungerar som stöd vid självregleringen.

Ytterligare information för dem som använder medicinen Marevan®

Ytterligare information om INR-poliklinikens verksamhet och självregleringen av Marevan® ges av INR-skötarna, tfn 0400 687 159/lämna en kontaktbegäran

Marevan