Kyrkslätt tar i bruk coronapass 13.12 i simhallen och en del av sina andra verksamheter 

09.12.2021 11:17

Kategori: Musikinstitutet Idrott och friluftsliv Ungdoms- och idrottstjänster Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Fritid

Under de senaste två veckorna har det i Kyrkslätt framkommit 119 nya fall av coronasmitta, och incidensen är  (9.12) 297,5/100 000 invånare.

I Kyrkslätts simhall förutsätter vi coronapass av kunderna från och med måndag 13.12.2021. Coronapass krävs av alla som fyllt 16 år. Personen bör ha ett intyg över coronavaccin, intyg över färskt negativt covid-19-test eller intyg över tillfrisknande från covid-19. Samtidigt kontrollerar vi också identitetsbevis. Införandet av coronapass gäller också verksamhet i simhallen utanför simhallens öppettider. Simhallen meddelar närmare om verksamheten på sina webbsidor.

Kommunen förutsätter coronapass från och med 13.12.2021 också inom idrottstjänsternas ledda verksamhet och ungdomsteaterns gruppverksamhet av alla deltagare som fyllt 16 år. Kunderna informeras separat.

 Vid musikinstitutens konserter och ungdomsteaterns föreställningar förutsätter vi också coronapass från och med 13.12.2021. Coronapass kontrolleras av personer som fyllt 16 år i samband med att man anländer till evenemanget. Coronapass kontrolleras inte av personal eller dem som uppträder. Musikinstitutet och ungdomsteatern informerar separat kunderna om verksamheten.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjöd 4.12 offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i inomhusutrymmen med över 20 personer i Nyland på grund av det försämrade coronaläget. Dessutom ska de aktörer som svarar för kund- och publikutrymmen ordna användningen av utrymmena så att man kan förebygga risken för coronasmitta som förorsakas av närkontakter med kunder och dem som deltar i verksamheten samt sällskap. Begränsningarna gäller till och med 31.12.2021. Coronapasset är ett alternativ till begränsningarna i situationer som definieras i lagen.

 I Kyrkslätt gäller omfattande munskyddsrekommendation

I Kyrkslätt gäller omfattande munskyddsrekommendation oavsett vaccinationsnivå i fråga om alla som fyllt 12 år och äldre. Användning av munskydd rekommenderas i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det finns andra människor. Användning av munskydd rekommenderas således också på läroanstalter från och med årskurs 6. Rekommendationen om munskydd är i kraft till och med 16.1.2022.

EU-coronaintyg det vill säga coronapass – hur får jag det

Fyr logo