Kyrkslätt stöder barns och ungas hobbyer

18.02.2021 14:05

Kategori: Barnvänlig kommun Idrott och friluftsliv Ungdoms- och idrottstjänster

Trots pandemin har Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster arbetat hårt för barns och ungas hobbyers skull. Coronaviruset har minskat möjligheterna att syssla med hobbyer, och som konsekvens av det hotas mängden motion av att gå nedåt.  I kommunens stödåtgärder framhävs särskilt barns och ungas motion på eget initiativ för att varje barn och ung i Kyrkslätt ska få trevlig och meningsfull hobbyverksamhet som motvikt till skolan.

 

Kommunens unika och innovativa uppfinning Hobbybilen tar med sig redskapen och motionsmöjligheterna nära barnen och de unga på allmänna planer och samlingsplatser med plats för också större gäng att spela och syssla tryggt med iakttagande av de säkerhetsavstånd som THL fastställt. Idén med hobbybilen är att jämlikt möjliggöra avgiftsfria och frivilliga möjligheter att syssla med hobbyer för alla barn och unga i kommunen. Normalt kan man delta i verksamheten på fritiden, men då pandemin drar ut på tiden har ungdoms- och idrottstjänsterna effektiverat verksamheten genom att öka möjligheterna också i anslutning till skoldagarna.

 

I skolgemenskapen har Hobbybilen ambulerat mellan skolorna i januari–februari och presenterat verksamhet för elevgrupperna. Vi har separat kommit överens om samarbete med rektorerna och de ansvariga lärarna. Vårt mål har varit att nå så många barn och unga som möjligt för att innovationen ska kunna utnyttjas inom fritidsverksamheten ännu mångsidigare än hittills. Välkommen med i verksamheten när det passar er bäst!

 

Kolla sportlovets tidtabeller och var Hobbybilen stannar via denna länk: https://www.kyrkslatt.fi/hobbybilen

 

Vi syns! 😊

-