Kyrkslätt söker till försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

09.03.2018 09:11

Kategori: Barn Småbarnspedagogik

Kyrkslätts kommun söker till undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Kommunerna kan ansöka om statsunderstöd för ordnande av 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Kommunfullmäktige har godkänt tilläggsanslag för småbarnspedagogiken, om Kyrkslätt får gå med i försöket.

Målet med försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik är att utreda hur avgiftsfriheten påverkar femåringarnas deltagande i småbarnspedagogiken och föräldrarnas sysselsättning. Man utreder också hur kommunerna påverkas samt pedagogiska utvecklingsbehov.

Regeringens mål är att höja deltagarantalet inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken förebygger utslagning av barn, jämnar ut skillnader som beror på ett hurudant hem man kommer ifrån, ökar den utbildningsmässiga jämlikheten och stöder tillväxt, utveckling och lärande.

ett barn cyklar