Kyrkslätt-Sjundeå fiskeområdes möteskallelse

09.04.2018 16:41

Kategori: Kungörelse

Medlemmarna i Kyrkslätt-Sjundeå fiskområde kallas till ordinarie stämma i Kyrkslätt, Restaurang Rossos kabinett, Kyrkotorget 3, 23.4.2018 kl 18.00

Kyrkslätt-Sjundeå fiskområdes möteskallelse