Utställningen Kyrkslätt siktar mot framtiden i kommunhuset till och med lördag 6.9 – Delta i en enkät om markanvändningens framtid

22.08.2019 09:23

Kategori: Gator och vägar Tomter och byggande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Utställningen fortsätter i kommunhusets entréhall t.o.m. 6.9. Välkommen!

Utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt - delta i en enkät här.

I nedre entréhallen i kommunhuset finns planer för utveckling av Kyrkslätt under de kommande åren till påseende. På utställningen visas planer för utveckling av Kyrkslätts affärscentrum och byggnadsprojekt i centrum, den allmänna planen för gator och kommunens arkitekturpolitiska program.

 På evenemanget presenteras fyra olika scenarier av utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt, dvs. hur man håller på att utveckla markanvändningen långt in i framtiden.

-Genom de scenarier som ska utarbetas ger vi också information om de förändringar som inom den närmaste framtiden sker i vårt samhälle och hur Kyrkslätt ställer sig till de förutsedda förändringarna. Avsikten är att utifrån scenarierna bilda grunderna för utveckling av markanvändningen i kommunen. Det bör konstateras att grunden för utvecklingsbilden för markanvändningen är Kyrkslätts relativt färska kommunstrategi, berättar kommunarkitekt Tero Luomajärvi.

-Det är svårt att förutse framtiden, men i anslutning till projektet har man upplevt att kommuninvånarnas uppfattning om framtidsutvecklingen måste utredas. Vi lyssnar på de ungas röst med extra intresse, för de lever fortfarande år 2060, dit utvecklingsbilden för markanvändning som längst siktar. Åtgärder för att bekämpa klimatförändringen blir med största sannolikhet ett av de mest centrala teman i utvecklingsbilden, fortsätter kommunarkitekt Luomajärvi.

Tallinmäki