Kyrkslätt säljer avskriven lösegendom inom kommunaltekniska sektorns underhållstjänster

03.12.2018 14:23

Kategori: Gator och vägar

Kommunen säljer avskriven lösegendom på webbplatsen www.kiertonet.fi. Via webbplatsens förmedling säljer man avskriven lösegendom. Kiertonet-tjänsten är en öppen handelsplats på internet, där den offentliga sektorn säljer obehövlig egendom. Köparen kan vara vem som helst, såsom privatpersoner, företag och offentliga instanser.

Den avskrivna egendomen finns till försäljning i Kiertonet-tjänsten, du ser försäljningsobjekten under denna länk. https://kiertonet.fi/myyjat/kirkkonummen-kunta

Den avskrivna egendomen säljs i det skick och med den utrustning som gäller vid tidpunkten. Maskiner och apparater beviljas ingen garanti och försäljaren ansvarar inte för eventuella fel som uppkommit efter affären.

En visning ordnas för intresserade 10.12.2018. På kommunens lager på adressen Obbnäsvägen 27 kl. 10.00–11.00.  och Munkkullavägen 3 kl. 12.00–12.30.

Traktori