Kyrkslätt Rättvis handel-kommun allt sedan 2013

07.02.2021 09:00

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Rättvisemärkta bananer och rättvisemärkt kaffe är redan bekanta i Kyrkslätt – dessa hör till många butikers sortiment, och på flera arbetsplatser finns det rättivsemärkta produkter för personalen. I Kyrkslätt har saken under årens lopp synts i form av olika kommunala kampanjer och jippon där man har berättat mera om saken och delat ut rättvisemärkta produkter. Bakgrunden till dessa produkter och kampanjer är omfattande helheter som anknyter till hållbar utveckling och som konsumenterna samt företagen och sammanslutningarna genom sitt agerande kan påverka.

En global påverkare

Verksamheten i organisationen för rättvis handel är i stor utsträckning internationellt utbredd; rättvisemärkta produkter odlas i 75 länder och säljs i över 140 länder. Det finns redan över 2000 rättvis handel-städer i världen.

Tyngdpunktsområden för verksamheten är bl.a.

  • att främja av klimat- och miljövänliga produktionssätt
  • att förhindra utnyttjande av barnarbetskraft
  • att stärka jordbruksproducenternas utkomst

Organisationen för rättvis handel utbildar jordbrukare och arbetstagare, ökar konsumenternas medvetenhet för att öka ansvarsfulla val, påverkar för s.k. rättvisare handelsbruk och regler och upprätthåller kriterierna som gäller produktion och handel och som förutsätter hållbara verksamhetssätt av dem som är med i Rättvis handel.

Verksamhet i kommunerna

I Finland deltar 16 städer eller kommuner i verksamheten. Som en av dessa kommuner främjar Kyrkslätt med sin verksamhet lokalt etisk konsumtion, hållbar utveckling och rättvis handel. Städerna och kommunerna kan ansluta sig till verksamheten, och om de uppfyller kriterierna (länken finns bara på finska) kan de ansöka om titeln alltid för två år i taget.

De kommuner som är med i verksamheten tillsätter en stödgrupp som är en öppen grupp för alla intresserade. Stödgruppen sammanträder några gånger om året för att framföra idéer om och planera hur verksamheten med Rättvis handel och tyngdpunktsområdena för verksamheten kan lyftas fram med olika kommunikativa metoder och genom att producera evenemang som passar ihop med temat. Medlemmarna i stödgruppen består av tjänsteinnehavare från olika sektorer inom kommunen, församlingar, föreningar, företag och läroanstalter – alla är välkomna!

Mer information näringslivs- och marknadsföringskoordinator Susanna Järvenpää, susanna.jarvenpaa@kirkkonummi.fi
www.kyrkslatt.fi/rattvis-handel-kommun

Mer information om Rättvis handel: https://reilukauppa.fi/se/

Bild: Rättvist Kyrkslätt-stödgruppen och kommunfullmäktigeledamöter dricker kaffe i rättvisemärkta produkters tecken sommaren 2013. Minna Hakapää, ordförande i stödgruppen och medlemmar Amin Asikainen, Anni-Mari Syväniemi, Anders Adlercreutz; fotograf Timo Hosio

Reilun kaupan kunta