Kyrkslätt med i projektet Ungdomsarbete på spåret (Nuorisotyö raiteilla)

21.08.2019 16:13

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Unga

Vad är projektet Ungdomsarbete på spåret?

Målet med projektet Ungdomsarbete på spåret som inledde sin verksamhet 2015 är att föra ungdomsarbetet dit de unga rör sig och tillbringar sin fritid, i spårtrafiken, på stationerna, i köpcentren och på flygplatsen. Genom möten i vardagen främjas de ungas välmående och de unga får stöd, hjälp och vid behov hänvisning till de tjänster som de behöver.

Ungdomsarbetarna rör sig i par i tågen och på mötesplatser vid järnvägen och observerar och kartlägger ungdomarnas rörelser och ungdomsfenomen. Genom ungdomsarbete på spåret strävar man efter att i samarbete med instanser som är verksamma i järnvägsmiljön förebygga att konflikter uppstår. Med verksamheten vill man främja förutsättningarna för trygga resor och utöka den ömsesidiga förståelsen mellan unga och övriga resenärer.

Vanda stads ungdomsservice svarar för genomförandet och organiseringen av verksamheten. I projektet arbetar ett erfaret och yrkeskunnigt team som ansvarar för planeringen, beredningen, koordineringen och genomförandet av ungdomsarbetet på spåret. Samarbetspartners är ungdomstjänsterna vid Helsingfors och Esbo städer, Stationens Barn rf, Trafikverket, VR Group, Finavia, HST, polisstationerna, ordningsövervakningsföretagen och yrkeshögskolorna. Då verksamheten utvidgades 1.5.2019 gick Kyrkslätt, Grankulla, Träskända och stiftelsen HYRIA med. Verksamheten finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Ungdomarna rör på sig och det gör nu också ungdomsarbetet - vi utför ungdomsarbete med ungdomarna där ungdomarna finns.

Ungdomsarbetarna i projektet Ungdomsarbete på spåret som utvidgade till Kyrkslätt i maj 2019 rör sig särskilt längs kustbanan (Kyrkslätt-Esbo-Grankulla-Helsingfors) och i köpcentren (Kyrkslätt, Esbo centrum, Mattby och Alberga). Ungdomsarbetarna rör sig då de unga rör sig, alltså i huvudsak kvällar och veckoslut.

I Kyrkslätts NTR-team arbetar för närvarande specialungdomsledare Eija Rajavaara, förebyggande rusmedelsarbetare Katri Lahtinen och svenskspråkiga ungdomsledaren Rafaela Nyholm.

Dessutom patrullerar vi varje vecka på olika håll i Kyrkslätt på platser där unga samlas. Vid behov stöder vi ungdomsarbetet i området genom att snabbt reagera på ungdomsfenomen. Målet med att röra sig bland de unga är att möta dem som man inte når genom andra verksamheter. Man vill att de här ungdomarnas röst hörs och samtidigt vill man öka förståelsen mellan vuxna och unga. Då ungdomsarbetarna patrullerar kartlägger de också var de unga rör sig.

Vid ungdoms- och idrottstjänsterna i Kyrkslätt ansvarar ungdomsledarnas närmaste chef Joni Laine 040 511 8172 för NTR-verksamheten.

Du kan kontakta de patrullerande ungdomsarbetarna på följande telefonnummer:

Eija 040 832 1906, Katri 040 729 0838 och Rafaela 040 574 3913

En viktig samarbetspartner är det uppsökande ungdomsarbetet som är specialungdomsarbete vars mål är att vara närvarande bland ungdomarna och erbjuda en möjlighet till trygg och konfidentiell vuxenkontakt. Det uppsökande ungdomsarbetet söker tillsammans med den unga svar på den ungas frågor och hjälper den unga att nå tjänsterna som hen behöver.

Det uppsökande ungdomsarbetets preliminära uppgift är att hjälpa under 29-åringar som är utanför utbildning eller arbetsmarknaden och som behöver stöd för att nå tjänsterna som de behöver. Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder den unga tidigt stöd, om den unga själv vill.  I Kyrkslätt arbetar den finskspråkiga uppsökande ungdomsarbetaren Sini Rautiainen som du når på numret 040 126 7515 och det svenskspråkiga uppsökande ungdomsarbetet sköts av SVEPS Johanna Baarman 050 555 9126.

NTR