Kyrkslätt med i kampanjen Orangea dagar - vattentornet lyses upp i orange

24.11.2021 18:00

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Den internationella dagen mot våld mot kvinnor är Förenta nationernas (FN) årliga dag då man fäster uppmärksamhet vid våldet mot kvinnor. Årsdagen har uppmärksammats sedan 25.11.1999. 

Kyrkslätt deltar i kampanjen Orange dagar genom att lysa upp vattentornet i orange färg på kampanjens huvuddag 25.11. Det orangea ljuset syns bäst under den mörka tiden.

Vattentornet upplyst i orange