Kyrkslätt har valts med i Undervisnings- och kulturministeriets försök för tvåårig förskoleundervisning

22.01.2021 11:33

Kategori: Barn Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Småbarnspedagogik

Kyrkslätt har valts med i Undervisnings- och kulturministeriets försök för tvåårig förskoleundervisning. Försöket börjar nästa höst och fortsätter fram till slutet av maj 2024. Barnen som deltar i försöket är födda 2016 och 2017.

Syftet med försöket är att

  • stärka jämlikheten i utbildningen
  • utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag
  • utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen och utreda familjernas serviceval
  • få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

Försökskommunerna valdes genom slumpmässigt urval

Till försöket valdes i enlighet med försökslagen (1046/2020) genom slumpmässigt urval kommuner eller områden som består av kommuner. Allt som allt valdes 105 kommuner där det kommer att ordnas tvåårig förskoleundervisning från och med augusti. Utöver de här kommunerna har man också valt försökskommuner som inte ordnar tvåårig förskoleundervisning, men som fungerar som kontrollkommuner.

I enlighet med ministeriets pressmeddelande bestäms försöksverksamhetsställena samt barnen i försöks- och kontrollgruppen senare i början av 2021.

Vi berättar mera om saken då arbetet framskrider.

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande om försöket för tvåårig förskoleundervisning.

 

Kyrkslätts fyrlogo