Kyrkslätt hälsovårdstjänster informerar om influensavaccinationer 2019

15.10.2019 08:28

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Enligt Institutet för hälsa och välfärds influensavaccinations rekommendation är alla nedanstående grupper berättigade till gratis influensavaccin:

  • Social- och hälsovårdspersonal samt personalen inom läkemedelsförsörjningen
  • Gravida kvinnor
  • Alla som fyllt 65 år
  • Alla barn i åldern 6 månader ‒ 6 år
  • Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård
  • Närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa
  • Värnpliktiga män och kvinnor som tjänstgör frivilligt

Vaccinationerna börjar i november. Läs mer i meddelandet:

Influensavaccinationer 2019

uutiskuva