Kyrkslätt hälsovårdstjänster informerar om influensavaccinationer 2018

12.10.2018 13:18

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Enligt Institutet för hälsa och välfärds influensa vaccinations rekommendation är alla nedanstående grupper berättigade till gratis influensavaccin:

• Social- och hälsovårdspersonal samt personalen inom läkemedelsförsörjningen

• Gravida kvinnor

• Alla som fyllt 65 år

• Alla barn i åldern 6 månader ‒ 6 år

• Personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller vård

• Närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa

• Värnpliktiga män och kvinnor som tjänstgör frivilligt

 

En hälsovårdare, sjukskötare eller läkare bedömer om den som skall vaccineras hör till målgruppen för avgiftsfria vaccinationer. Mera information on målgrupperna hittas på https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin/influensavaccin

 

De vuxna vaccineras på hälsocentralen enligt följande: 

                       

Kyrkslätt social- och hälsostation utan tidsbeställning, ingång från B-dörren                   

onsd. 7.11 kl. 10 – 17.30

ons. 14.11.kl. 10 – 17.30

ons. 21.11.kl. 10 – 17.30

ons. 28.11.kl. 10 – 17.30

 

På Masaby och Veikkola hälsostationer med tidsbeställning

Du kan i första hand beställa tid elektroniskt  på eHälsa : https://www.kyrkslatt.fi/ehalsa eller ringa till den egna hälsostationens tidsbeställning mellan kl. 10-15.

Masaby hälsostation   tel. 09-29683500

Veikkola hälsostation  tel. 09-29683600

 

Den gravida och partnern vaccineras i samband med ett rådgivningsbesök eller under nedanstående tider. De skolelever som hör till riskgruppen kan vara i kontakt med skolhälsovårdaren eller gå till hälsocentralen under vaccinationsdagarna.

 

Barnen vaccineras utan tidsbeställning enligt följande:

Kyrkslätt centrum

må 12.11           kl. 15-17.30 på rådgivningen

to 15.11          kl. 8-11 på rådgivningen och

kl. 9-11 i invånarparken Stubboet 

to 22.11          kl. 8-11 på rådgivningen

to 29.11          kl. 8-11 på rådgivningen

må 3.12          kl. 15-17.30 på rådgivningen

må 10.12        kl. 15-17.30 på rådgivningen

to 20.12          kl. 8-11 på rådgivningen

må 7.1            kl. 15-17.30 på rådgivningen

må 14.1          kl. 15-17.30 på rådgivningen

Masaby

ti 13.11.          kl. 15-17 på rådgivningen

fre 16.11.        kl. 9-11  i invånarparken

må 10.12        kl. 8-10 på rådgivningen

fre 14.12.        kl. 9-11 i invånarparken

ti 8.1            kl. 8-10 på rådgivningen

fre 18.1        kl. 8-10 på rådgivningen

Veikkola

må 12.11.         kl. 8-11 på rådgivningen

fre  16.11.         kl. 8-10 på rådgivningen

ti    20.11.         kl. 14-16 på rådgivningen

fre  14.12.         kl. 8-10 på rådgivningen

ti    18.12.         kl. 14-16 på rådgivningen

to   17.01          kl. 14-16 på rådgivningen

 

Barn i åldern 2- 6 år kan få vaccinet som nässpray, då räcker det med en dos vaccin. Barn under 9 år som inte tidigare fått influensavaccination, och som får influensavaccinet som injektion, behöver två doser av influensavaccinet. Den första och den andra dosen ska ges med minst fyra veckors mellanrum. Ägg -allergiker bör i förväg komma överens med sin vårdande läkare om vaccinets lämplighet.

Rokotetiedote