Kyrkslätt går över till elevhanteringssystemet Wilma

24.01.2019 09:30

Kategori: Barn Unga Utbildning

Från och med nästa läsår byter vi elevhanteringssystem i Kyrkslätt. Fr.o.m. 1.8.2019 kommer vi att frångå Helmi och i stället använda oss av Wilma i hela den grundläggande utbildningen, gymnasiet och musikinstitutet.

Wilma fungerar med alla vanliga webbläsarna och dessutom finns gratis appar för iOS och Android.
I skolorna används Helmi som normalt under återstoden av vårterminen 2019 med undantag av de blivande ettornas skolanmälan, som redan görs i Wilma i februari. Vårdnadshavarna får ett brev hem med instruktioner för hur de skapar Wilma-användarnamn.

På våren ges mera information om byte av elevhanteringssystem åt vårdnadshavarna och studeranden via det nuvarande Helmi-systemet.

Elevhanteringsprogrammet Wilmas mobilvy