Kyrkslätt förhåller sig fortfarande negativt till vägavgifter

02.04.2019 14:53

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätt motsätter sig trängsel- och vägavgifter som planerats i Helsingforsregionen. Styrelsen för Helsingforsregionens trafik (HRT) beslutade 26.3 fortsätta planerna för prissättning av vägar på 14 kommuners område i Helsingforsregionen.

HRT har i sitt brev till intressentgrupper felaktigt meddelat att Helsingforsregionens kommuner har nått en enhällig ståndpunkt för vägavgifter. Så är inte fallet. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Kyrkslätt har redan tidigare utstakat att Kyrkslätt förhåller sig negativt till trängsel- eller vägavgifter.

Representant för Kyrkslätts kommun Pekka M. Sinisalo föreslog vid HRT:s styrelses sammanträde 26.3 att planerna för prissättning av vägtrafiken inte fortsätter och att beredningen av vägavgiftssystemet inte förs vidare. Sinisalo anmälde avvikande mening till protokollet från sammanträdet.

-Det har inte gjorts vare sig tillräckliga utredningar om eller konsekvensbedömningar av vägavgifter, så Kyrkslätt förhåller sig fortfarande negativt till vägavgifter. Vägavgiften skulle vara en ny tilläggsavgift av skattenatur för bilister och skulle försvaga regionens konkurrenskraft och livskraft, säger ordförande för kommunstyrelsen i Kyrkslätt Timo Haapaniemi.

51