Kyrkslätt fick en ny utvecklingsdirektör

02.01.2017 13:01

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Risto Nikunlaakso började 1.1.2017 som utvecklingsdirektör i Kyrkslätts kommun. Risto har en stark grund inom utveckling av kommunalt näringsliv, då han arbetat som specialplanerare vid centralen för näring och kommunutveckling i Nurmijärvi kommun.

Risto tänker fördomsfritt ta itu med arbetet och strävar efter att med fräscha ögon utveckla livskraften i Kyrkslätt. Markanvändningspolitik samt närings- och sysselsättningsfrågor kommer att betonas starkt i utvecklingen av konkurrenskraften.

Vi önskar vår nya utvecklingsdirektör välkommen, en fin start på jubileumsåret här i Kyrkslätt!

Ytterligare information: viestinta@kirkkonummi.fi

Risto Nikunlaakso