Kyrkslätt – en bildningskommun med anor. Hindersby folkskola öppnades för 150 år sedan.

15.01.2021 14:42

Kategori: Bibliotek Utbildning Kultur Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Redan år 1869 beslöt sockenstämman att man i Kyrkslätt skulle grunda en folkskola för både flickor och pojkar, tre år efter att kejsar Alexander II stadfäst förslaget om den nya folkskolan. Finland fick därmed en fyraårig folkskola, men ännu ingen läropliktsskola. Orsaken till att det dröjde innan man grundade den första folkskolan i vår kommun var de stora nödåren.

Den 15 januari 1871 valdes Isak Erik Vik från Kvevlax till den nygrundade Hindersby folkskolas första lärare. Vik kom att vara en drivande kraft i kommunens bildningsliv i stort. Följande dag skrevs redan 44 elever in i skolan, den allra första folkskolan i Kyrkslätt. Således är år 2021 ett märkesår i Kyrkslätts bildningshistoria och vi firar att det är 150 år sedan den första folkskolan öppnades.

Tack vare många donationer öppnades folkskolor i rask takt i  Häggesböle, Oitbacka, Bobäck, Evitskog, Långvik, Porkala, Haapajärvi, Estby och Strömsby. Dessa skolor var alla svenskspråkiga. Den första finskspråkiga folkskolan öppnades år 1895 i Veikkola.

Skolorna underhölls från kommunens sida med bl.a. den s.k. brännvinsskatten.

Kommunen ärvde också biblioteket som funnits i sakristian i vår gråstenskyrka. Med hjälp av hundskatten anskaffades också mindre bibliotek till skolorna. Också biblioteken fick många privata donationer. Speciellt ungdomsföreningarnas roll var stor då dessa betalade biblioteksföreståndarens lön och kommunen för sin del stod för bokanskaffningarna.

Mycket vatten har flutit under broarna sedan dessa dagar. Idag är Hindersby folkskola Winellska skolan. De små byskolorna har så gott som försvunnit och vi har skapat inlärningscentrum, Jokirinteen oppimiskeskus som det nyaste. Många projekt för att bygga trivsamma och ändamålsenliga inlärningscentrum och skolor är som bäst i startgroparna. I samband med Gesterby skolcampus, kommer Winellska skolan inom snar framtid att få tidsenliga, innovativa utrymmen.

Vi har ett nytt bibliotekshus, Fyyri, som vi hoppas, då coronasituationen normaliseras, kommer att utgöra vårt allas vardagsrum.

Vi kan med skäl säga att vi i Kyrkslätt värnat om vårt arv som bildningskommun.

Mikael Flemmich
tf. bildningsdirektör

Källor:
Hindersby folkskola – Kyrkoby folkskola – Kyrkbacka lågstadieskola 1871-1996
M. Favorin: Kyrkslätt – Tillväxt och förändring / Kirkkonummi – Kasvun ja muutoksen vuodet

På bilden Hindersby folkskola avbildad av Wilhelm Holmsten.

Hindersby folkskola avbildad av Wilhelm Holmsten