Kyrkslätt deltar i projektet #Dennyaskolan

12.04.2019 09:25

Kategori: Barn Unga Utbildning

Sexton kommuner i västra och mellersta Nyland har i samarbete fått ett stort statsstöd för arbetet att utveckla den jämlika grundskolan. I projektet betonas stödet för lärande och välmående och en förändring av verksamhetskulturen.

I Kyrkslätt utvecklar det finsk- och svenskspråkiga utbildningsväsendet inom ramen för helheten ”Samarbete mellan flera aktörer” samarbete över förvaltningsgränserna vid planering, förverkligande och utveckling av verksamhet som ökar välmående. Målet är bland annat att hitta en gemensam verksamhetsmodell för att hjälpa barn och unga som behöver mycket stöd så tidigt som möjligt och förebygga uppkomsten av problem.

I den andra helheten, ”Pedagogisk utveckling” planerar man att säkerställa fortsättningen för det pågående projektet kring elevutvärdering.

I projektet deltar Hangö, Raseborg, Lojo, Sjundeå, Ingå, Kyrkslätt, Högfors, Vichtis, Träskända, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgnäs, Hyvinge, Sibbo, Kervo och Tusby. På området finns allt som allt 265 skolor, ca 53 000 elever och 4 900 lärare. På området finns ett aktivt samarbete både kring att att ordna och utveckla tjänsterna. Typiskt för kommunerna på området är en mångformad verksamhetsmiljö som ständigt förändras. Det finns också skolor i olika storleksklasser, allt från stora skolor med tusen elever till små byskolor med tjugo elver. Området är också en viktig pendlingsregion och målet är att göra utbildningstjänsterna i området mer intressanta. Dessutom är tvåspråkighet kännetecknande för regionen.

 

Pojke i skolan