Kyrkslätt deltar i försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

22.03.2018 08:06

Kategori: Småbarnspedagogik Barn Barnvänlig kommun

Småbarnspedagogiken i Kyrkslätts kommun deltar tillsammans med 19 andra kommuner i försöket med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar. Försöket inleds 1.8.2018 och pågår ett år.

Utbildningsstyrelsen utreder i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet och de kommuner som valts ut till försöket, vilka ändrings- och utvecklingsbehov en tvåårig förskoleundervisning kräver med tanke på barnet och det lokala beslutsfattandet. Samtidigt utreds om det uppstår nationella ändringsbehov när det gäller lagstiftningen och grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Utbildningsstyrelsen gör på basis av försöket en utredning om ett eventuellt förverkligande av en tvåårig förskoleundervisning.

Undervisnings- och kulturministeriet har för avsikt att fortsätta försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik under 2019–2020.

Ytterligare information om försöket finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.

barn som cyklar