Kyrkslätt beviljades 36 000 euro i bidrag för utveckling av ön Linlo

25.03.2021 12:07

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Fritid

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har beviljat Kyrkslätts kommun ett bidrag på 36 000 euro för utveckling av ön Linlo år 2021. För främjande av ön Linlos användning i rekreationssyfte och för att minimera konsekvenserna för naturen samt för att utveckla ön har man för avsikt att under år 2021 märka ut nätverket av naturstigar, förbättra stigen från bron till grillplatsen i norr samt utveckla området kring grillplatsen i fråga bl.a. genom att uppdatera grillskjulet, utegrillplatsen och förnya toaletten.

Vi meddelar om hur utvecklingsarbetet framskrider i nyheterna på kommunens webbplats och på ungdoms- och idrottstjänsternas Facebook-sida.

Ytterligare information:

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster, nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi

Linlo