Kyrkslätt begränsar användningen av sina lokaler i all hobbyverksamhet för vuxna inomhus - rekommendationerna gäller också hobbyverksamhet för barn

02.11.2020 16:18

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Mängden coronavirussmittor (COVID-19) i Kyrkslätt är räknat för de senaste två veckorna 80/100 000 invånare, och incidensen ökar. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har under de två senaste veckorna fått kännedom om över 20 fall av massexponering, av vilka hälften hänger samman med hobbyverksamhet

. Situationen i Kyrkslätt avviker för hobbyverksamhetens del från det övriga HUS-området, och därför rekommenderar och förordnar kommunen strängare begränsningar än det övriga HUS-området. Med anledning av smittläget har Kyrkslätts kommun med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) beslutat att det inne i lokaler som ägs av kommunen inte under perioden 3.11.2020–17.11.2020 kan ordnas motionsträningar för personer som fyllt 20 år och äldre och annan innehobbyverksamhet för personer som fyllt 18 år och äldre.

Kommunen rekommenderar även privata aktörer att avbryta motionsträningar inomhus för personer över 20 år och annan hobbyverksamhet som sker inomhus för personer över 18 år för tidsperioden ovan.

Man rekommenderar att omklädningsrummen på uteidrottsplatserna inte används. Om omklädningsrummen används, rekommenderar man användning av munskydd om det inte finns hälsorelaterade hinder.

Kommunen rekommenderar också att man begränsar hobbyverksamheten för barn inomhus så att gruppstorleken är högst 20 personer, vilket inkluderar instruktörer och tränare. Man ska i synnerhet undvika att grupper blandas. Man rekommenderar dessutom att tränare och instruktörer använder munskydd under hela hobbyverksamheten, om det inte finns hälsorelaterade hinder. Kommunen rekommenderar att alla som deltar i hobbyverksamheten iakttar god hand- och hosthygien och tillräckliga avstånd.

Fyr logo