Kyrkslätt är årets Pikkuyrittäjät-kommun år 2018

19.05.2018 12:30

Kategori: Utbildning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Unga

Vid evenemanget som ordnades på Borgbacken lördag 19.5 utsågs Kyrkslätt till årets Pikkuyriittäjät-kommun

Priset togs emot av Jussi Roms, rektor för Veikkolan koulu som har varit med och testat och startat Pikkuyrittäjät-konceptet redan i ett tidigt skede. Vid samma evenemang belönades årets uppfinningsrikaste och ivrigaste små företagare (Pikkuyrittäjät), de aktivaste lärarna och Pikkuyrittäjät-faddrarna. 

Programmet Pikkuyrittäjät är ett för de lägre årskurserna inom den grundläggande utbildningen avsett avgiftsfritt studieprogram på 18 lektioner, vilket har spritt sig snabbt runt om i Finland. Inom programmet bekantar sig barnen med företagande och grundar sitt eget Pikkuyritys-företag i grupper om 2-4 personer. Programmet består av helheter som är två lektioner långa och har olika teman. Under programmets näst sista gång får Pikkuyrittäjät presentera sina egna företag och sälja sina produkter till riktiga kunder för riktiga pengar.

Pikkuyrittäjät är en del av verksamheten inom Ung företagsamhet rf, som är en förening utan vinstsyfte. Programmet leds av lågstadielärare som fått utbildning för ändamålet. Programmets innehåll stöder målen i den nya läroplanen (2016). Programmet Pikkuyrittäjät har fortsatt att växa läsåret 2017-2018 och sammanlagt drygt 20 000 barn runt om i Finland har redan deltagit i det.

I Kyrkslätt har Pikkuyrittäjät-konceptet under det gångna läsåret genomförts i nästan alla skolor och alla lärare i skolorna i Kyrkslätt har utbildats i företagarfostran i samarbete med Kyrkslätts Företagare r.f. och Ung företagsamhet rf. Utbildningen fortsätter nästa läsår och det sprider sig vidare i Kyrkslätt.

""

Bild: De små företagarna i åk 6 i Veikkolan koulu avslutade sitt projekt torsdag 17.5.

Veikkolan koulu och Vuorenmäen koulu ordnar kursen Pikkuyrittäjät som ett gemensamt tillvalsämne i åk 5 och 6. Pikkuyrittäjät har varit skolornas populäraste tillvalsämne, och det har ordnats flera parallellgrupper.

Ytterligare information: viestinta@kirkkonummi.fi 

Pikkuyrittäjät logo