Kyrkslätt ansöker om fortsättning på avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

07.02.2019 14:44

Kategori: Barn Småbarnspedagogik

Kyrkslätts kommun ansöker om att få delta i undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik också nästa läsår. Kommunerna kan ansöka om statsunderstöd för ordnande av 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar.

Kommunfullmäktige har godkänt 4 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag för 5-åringar under förutsättning att Kyrkslätt antas till försöket. Beslutet om vilka kommuner som kommer med i försöket kommer tidigast i april.

Målet med försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik är att utreda hur avgiftsfriheten påverkar femåringarnas deltagande i småbarnspedagogiken och föräldrarnas sysselsättning. Man utreder också hur kommunerna påverkas samt pedagogiska utvecklingsbehov.

Regeringens mål är att höja deltagarantalet inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken förebygger utslagning av barn, jämnar ut skillnader som beror på ett hurudant hem man kommer ifrån, ökar den utbildningsmässiga jämlikheten och stöder tillväxt, utveckling och lärande.

Barn utanför daghem