Kyrkslätt anslöt sig till nätverket Kolneutrala kommuner

30.01.2018 16:12

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätt är nu en av kommunerna i nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU). I och med anslutningen har Kyrkslätts kommun förbundit sig till att skära ner kommunens växthusgasutsläpp med 80 % från nivån år 2007 före år 2030.

 

Att höra till HINKU-nätverket är enhetligt med Kyrkslätts nya kommunstrategi: Kyrkslätt vill främja ekologiska och hållbara lösningar i sin verksamhet och att skära ner växthusgasutsläpp har en viktig roll i detta. Kyrkslätt vill vara naturnära, men också ekologiskt hållbart.

 

HINKU-nätverket binder samman kommuner som förbundit sig till ambitiösa nedskärningar av utsläpp, företag som producerar klimatvänliga produkter och tjänster samt experter inom energi- och klimatbranschen. Via nätverket får Kyrkslätts kommun information om den bästa praxisen för att stävja klimatförändringen samt stöd för klimatarbete i kommunen.

 

Härnäst kommer man i kommunen att inleda en noggrannare utredning om nedskärning av växthusgasutsläpp. Med hjälp av utredningen kartläggs de konkreta åtgärder som i framtiden ska genomföras i kommunen för att målen ska uppnås.

 

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt beslutade om ärendet vid sitt sammanträde 13.11.2017 § 65.

 

Ytterligare information: utvecklingsdirektör Risto Nikunlaakso, tfn 040 742 7944

 

Hinku-forumet 29.1.2018 ”Tuore Hinku-kunta Kirkkonummi satsaa digitalisaatioon, teknologiaan ja ekologisuuteen”

Hinku