Kyrkans renovering skulle medföra ett trägolv

21.11.2019 10:47

Kategori: Kultur

Renoveringen av Kyrkslätts medeltida gråstenskyrka diskuterades igår vid en tillställning som hölls i kyrkan. Det stora korset skulle tas bort, de fasta bänkarna skulle till stor del ersättas med stolar, golvet skulle sänkas till en nivå och i mitten av kyrkan skulle ett runt ekgolv läggas med den urgamla mässingstakkronan ovanför.

Det som väckte mest diskussion var ändå planen på en stor läktare i en av korsarmarna där församlingsmedlemmarna skulle sitta högt bakom prästens rygg. Man tyckte det var lite underligt då uppmärksamheten skulle fästas på de som sitter där och inte på prästen.

BILD Från läktaren mitt emot orgelläktaren skulle man ha en fin vy över kyrksalen.

Med tanke på kyrkans funktionalitet skulle läktaren vara nödvändig, eftersom man skulle kunna gömma sociala utrymmen under den, såsom vaktmästarens rum, en WC och ett kök samt ett stort kaffebord för församlingsmedlemmarna. Under läktaren skulle det till och med finnas plats för en liten utställning.

I renoveringen av kyrkans interiör är utgångspunkten social gemenskap och växelverkan. Med flyttbara stolar skulle utrymmet i kyrkan kunna användas på ett mångsidigt sätt för små och stora tillställningar, även för musikuppträdanden. Till och med altaret skulle kunna flyttas till olika platser inne i kyrkan.

BILD Ett dop skulle till exempel kunna ordnas såhär, då man har en dopfunt och ett altare som kan flyttas.

I kyrkans korsarmar skulle det avskilt med lätta konstruktioner finnas ett barnrum, ett brudrum och ett litet kapell för stilla bön. Genom en webbenkät och vid evenemang i kyrkan kan kommuninvånarna under vintern framföra sina åsikter om renoveringsplanerna för St. Mikaels kyrka som byggdes på 1400-talet.

(Utkast Arkkitehtitoimisto Okulus Oy)

Kirkko