Kvarnbyvägens bro stängs tillfälligt för trafik sommaren 2018

07.06.2018 08:49

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Gator och vägar

Kvarnbyvägens bro renoveras sommaren 2018. Byggnadsarbetena inleds 11.6 och projektet är färdigt senast 30.9.

Enligt planerna är bron stängd för all fordons- och fotgängartrafik i två veckors tid 16.7-29.7.2018. Under denna period tar man sig till och från området via Burasvägen. Vi hoppas att delägarna har tålamod och är försiktiga då de färdas längs Burasvägen.

Om ärendet informeras i fortsättningen på Kvarnbyvägens väglags webbplats www.kvarnby.net.

Tietyö