KUUMA-kommunerna till semifinalen i FM-tävlingen i kommunmarknadsföring 2019

04.04.2019 11:32

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätt hör till KUUMA-kommunerna

Syftet med FM-tävlingen* i kommunmarknadsföring är att utveckla marknadsföring av kommunerna och områdena, sprida god praxis och lyfta fram kommuners olika styrkor. Tävlingen ordnades nu för den fjortonde gången. Priserna delas ut på nätverket för kommunmarknadsföring Piiris** evenemang i Esbo den 22 maj***.

Miljön och ansvarstagandet framhävs i marknadsföringen av kommunerna. Kommunerna gör nya sorters miljögärningar, väcker diskussion och skapar samtidigt positiv kommunbild. I år deltog 47 marknadsföringsarbeten i FM-tävlingen i kommunmarknadsföring. Av arbetena har juryn har utsett 12 till slutrakan.

I årets tävlingsarbeten betonas bekämpning av klimatförändringen, energieffektivitet, återvinning, närmat och naturvärden. Vid moderniseringarna av varumärken och i turistbroschyrerna är närheten till naturen och det praktiska genomförandet av hållbar utveckling viktiga element. Kommuninvånarnas deltagande har på många sätt lyfts fram.

Det vinnande arbetet får titeln finsk mästare i kommunmarkandsföring. Samarbetsföretagen i Piiri belönar dem som kommer på tätplatser med synlighet i medier. Juryn kan dessutom tilldela hedersomnämnanden. 

Läs hela meddelande >>

Reklamvideo för KUUMA-kommunerna Boring- Helsinki Ring of Industry

You must approve to our use of cookies to view this content.

Till KUUMA-kommunerna hör Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby och Vichtis. Det sammanlagda invånarantalet i regionen är lite över 320 000. Tack vare intensivt samarbete är regionens vikt stor och blir hela tiden större.

 * Reglerna för FM-tävlingen i kommunmarknadsföring (på finska)
** Nätverket Piiri (på finska)
*** Piiri-evenemang i Esbo 22.5.2019 (på finska)