Kungörelser

12.02.2018 14:48

NTM-centralen i Nyland har den 9 februari 2018 fattat beslut beträffande anmälan om sanering av förorenad mark enligt 136 § miljöskyddslagen

Kyrkslätts kommun har beviljats beslut som gäller sanering av förorenad mark på Klykvägen 1, Kyrkslätt. Ändring i beslutet av NTM-centralen i Nyland kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 12 mars 2018.