Kungörelser

15.02.2019 15:10

Tjänst som lärare vid musikinstitutet, Kyrkslätts kommun, musikinstitutet

Vi söker en musiklärare med gestaltning av musik som primärt undervisningsämne till ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare fr.o.m. 1.8.2019 vid det tvåspråkiga musikinstitutet i Kyrkslätts kommun. Tjänsten söks via den elektroniska blanketten på kuntarekry.fi och ansökningarna ska tillställas senast 8.3.2019 kl. 15.00 elektroniskt på adressen www.kuntarekry.fi. Bifoga en kort fritt formulerad ansökan och en meritförteckning till ansökan.
13.02.2019 15:43

Tjänst som byggherreingenjör, Kyrkslätts kommun, enheten för kommunaltekniska tjänster

Ansökningarna med studie- och arbetsintyg till den lediganslagna tjänsten ska sändas elektroniskt senast 11.3.2019 kl. 12.00 till adressen: www.kuntarekry.fi. (jobbnyckel 216504)
08.02.2019 14:03

Planläggningsarkitekt, Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn, planläggnings- och trafiksystemstjänster

Ansökningarna med studie- och arbetsintyg ska tillställas elektroniskt senast 8.3.2019 kl. 12.00 till adressen: www.kuntarekry.fi. (arbetsnyckel 215838)
07.02.2019 15:18

Bidrag för enskilda vägar år 2019

Kyrkslätts kommun kungör bidragen för enskilda vägar för ansökan för år 2019. Väglagen kan ansöka om bidrag för underhåll, ombyggnad och vägbelysning. Ansökningstiden går ut 30.4.2019 kl. 16.00.
07.02.2019 10:18

Ansökan om talkoanslag

Talkoanslagen kungörs för ansökan elektroniskt senast 14.3.2019 kl 23.30.