Kungörelser

24.04.2019 06:00

Uppbåden 2019

16.04.2019 12:34

Rådgivningsingenjör till byggnadstillsynen (förnyad ansökning) Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn, resultatområdet myndighetsverksamhet, byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen i Kyrkslätts kommun söker en rådgivningsingenjör i ordinarie tjänst.
Vi önskar ansökningar i första hand via systemet Kommunrekry på adressen www.kuntarekry.fi senast 14.5.2019 före kl. 12.00 (arbetsnyckel 228583).
16.04.2019 10:25

Tillståndsberedare till byggnadstillsynen, Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn, resultatområdet myndighetsverksamhet, byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen i Kyrkslätts kommun söker en tillståndsberedare i ordinarie tjänst.
Vi önskar ansökningar i första hand via systemet Kommunrekry på adressen www.kuntarekry.fi senast 14.5.2019 före kl. 12.00 (arbetsnyckel 228593).
15.04.2019 10:36

Regionförvalningsverket: Miljötillstånd för bioånganläggning i Kantvik samt tillstånd att inleda verksamheten, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 152/2019 av 15.4.2019 beviljat sökanden miljötillstånd.
Sökande: Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy
10.04.2019 14:52

Ansvarig tandläkare, Vård- och omsorgssektorn, Hälsovårdstjänster, Munhälsovård

Ansökningar senast 3.5.2019 före kl. 12.00 i första hand via den elektroniska blanketten på Kommunrekry. Jobbnyckel 227779.