Kungörelser

13.11.2017 16:07

Vasa förvaltningsdomstols beslut i Blombackens avloppsreningsverks miljötillståndsärende

Vasa förvaltningsdomstols beslut i besvär över Blombackens avloppsreningsverks miljötillstånd. Uppsatt på Kyrkslätts kommuns anslagstavla 13.11.2017-11.12.2017.
13.11.2017 12:21

Beredningsmaterialet för Masaby delgeneralplan framlagt


Beredningsmaterialet för Masaby delgeneralplan är offentligt framlagt i enlighet med MBL § 62 och MBF § 30, 13.11 – 15.12.2017 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster, Ervastvägen 2.
10.11.2017 09:49

Förslaget till Kyrkslätts kommuns byggnadsordning finns till påseende

Kommunstyrelsen i Kyrkslätt har vid sitt sammanträde 16.10.2017 § 178 behandlat förslaget till byggnadsordningen och beslutat lägga fram förslaget i enlighet med MBF 6 § och 32 § 15.11-15.12.2017.
08.11.2017 15:28

Personalplanerare till personaltjänsterna i Kyrkslätts kommun

Ansökningar senast 23.11.2017 före kl. 12.00 i första hand via Kommunrekry (jobbnyckel 156619).
Arbetet börjar 2.1.2018.
08.11.2017 14:46

Rehabiliteringsläkare, deltidstjänst

Rehabiliteringstjänsterna inom resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan i Kyrkslätts kommun söker en rehabiliteringsläkare till en ordinarie 50 % tjänst (19,13 timmar i veckan). Ansökningstiden upphör 24.11.2017 kl. 12.00.