Kungörelser

20.06.2018 09:56

Ändringen av detaljplaneområdet för Masabyporten anhängiggjord

Programmen för deltagande och bedömning för Masabyportens detaljplan har deltas ut åt intressenterna och publicerats på kommunens hemsidor under adressen www.kyrkslatt.fi > Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Planläggning > Framlagda nu och nya projekt
18.06.2018 16:52

Barnträdgårdslärare med förskolelärarbehörighet, Hommas daghem

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 2.7.2018 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt.
18.06.2018 10:52

Socialarbetare inom barnskyddet, Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorn, ersättande kungörelse

Skicka din ansökan med Kommunrekrys elektroniska ansökningsblankett. Ansökningstiden utgår 10.7 kl. 12.00.
15.06.2018 06:00

Ändringen och utvidgningen av detaljplanen för Gesterby anhängiggjord

Programmen för deltagande och bedömning för Gesterby detaljplan har delats ut åt intressenterna och publicerats på kommunens hemsidor under adressen www.kyrkslatt.fi > Boende och miljö > Markanvändning och trafik < Planläggning > Framlagda nu och nya projekt

13.06.2018 10:07

Kommunfullmäktiges sammanträde 18.6.2018

Sammanträdestid: Måndag 18.6.2018 klo 18:00
Sammanträdesplats: Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen