Kungörelser

15.08.2018 14:42

Tjänst som socialhandledare inom handikappservice, Vård- och omsorgssektorn, Stödtjänster för funktionsförmågan, Handikappservice

Ansökningar med bilagor ska lämnas elektroniskt senast 31.8.2018 före kl. 12.00 www.kuntarekry.fi (jobbnyckel 193601)
24.07.2018 09:39

Miljöinspektrörens beslut 23.7.2018 med andedning av Destias anmälan om buller och vibrationer

Miljöinspektören har den 23.7.2018 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Destia Oy har beviljats beslut som gäller reparation av Pikaraistenojas bro på Åbovägen på fastigheten 257-898-2-5.
29.06.2018 15:03

Uppbåden 2018