Kungörelser

12.07.2017 10:17

Kyrkslätts miljöpris 2017

Grunder för beviljande av miljöpriset:

-miljöprismottagaren är ett i Kyrkslätt verksamt företag eller samfund eller en privatperson från Kyrkslätt,
-priset är ett erkännande för föredömligt arbete för miljön i Kyrkslätt antingen under det senaste året eller under en längre period,
-priset beviljas för miljövårdsfrämjande verksamhet i anslutning till t.ex. skötsel av naturen eller kulturmiljön, vattenvård, miljöupplysning, energibesparing, återvinning, återanvändning samt minskning av nedskräpning eller uppkomst av avfall,
-mottagaren av priset har inte tidigare uppmärksammats av kommunen i miljöfrågor.
29.06.2017 13:13

Uppbåden 2017

Med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) och statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 1999 födda och för övriga nedan nämnda värnpliktiga inom Nylands regionalbyrås område år 2017 i följande ordning: