Kungörelser

01.07.2017 00:00

Tillstånd beviljade av byggnadsgranskarna, tillståndsarkitekten och miljöinspektören

Tillstånd beviljade av byggnadsgranskarna, tillståndsarkitekten och miljöinspektören.
Filerna med beviljade tillstånd är pdf-filer.
Filer i formatet .pdf kan läsas med programmet Adobe Acrobat Reader.