Kungörelser

21.05.2018 10:50

Bidrag till Hem och skola-föreningar år 2018

Hem och skola-föreningarna kan söka bidrag med en fritt formulerad ansökan som riktas till Svenska förskoleverksamhets- och utbildningssektionen. Ur ansökan bör framgå kontaktuppgifter och bankkontonummer Ansökningarna ska tillställas senast 15.06.2018 kl. 12:00 under adressen Kyrkslätts kommun, Registratorskontoret, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Försenade ansökningar beaktas inte.
17.05.2018 11:08

Planeringschef, Bildnings- och fritidssektorn, Förvaltnings- och utvecklingstjänster

Tjänsten söks elektroniskt via webbplatsen www.kommunrekry.fi. Ansökningstiden går ut 4.6.2018 kl. 12.00. Jobbnyckel 179496
16.05.2018 14:01

Regionförvaltningsverket: Kvarhållande av utfyllnad av vattenområde samt tillstånd till förberedelser, Kyrkslätt

Detta beslut hålls framlagt under besvärstiden 16.5–15.6.2018 i Kyrkslätts kommuns servicekontor (Ervastvägen 2). Beslutet kan dessu-tom läsas på adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
14.05.2018 08:53

Ansökan om tillstånd för miljöåtgärder finns till påseende

Tillståndsansökan med bilagor finns till påseende 14.5–12.6.2018 i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen. Avverkningsplanen finns till påseende på kommunens webbplats (https://www.kirkkonummi.fi/ajankohtaista).