Kungörelser

19.08.2019 15:17

BESTÄMMELSEN OM TÖMNINGSTIDEN FÖR SOPKÄRL I FÖRESKRIFTERNA OM AVFALLSHANTERING I HUVUDSTADSREGIONEN OCH KYRKSLÄTT TRÄDER I KRAFT DEN 19 AUGUSTI 2019  

HRM inleder den 19 augusti 2019 tömningen av sopkärl i enlighet med 31 § i föreskrifterna om avfallshantering.Enligt 31 § i föreskrifterna om avfallshantering är tömning av sopkärl i huvudstadsregionen och Kyrkslätt tillåten från måndag till fredag kl. 6–22.Föreskrifterna om avfallshantering och den därtill hörande motiveringspromemorian finns i sin helhet till påseende på adressen https://www.hsy.fi/sv/invanare/sortering/avfallshanteringsbestammelser/Sidor/default.aspx
16.08.2019 15:00

Socialarbetare inom invandrararbetet, vård- och omsorgssektorn, socialtjenster (förnyad ansökning), Jobbnyckel 243983

Skicka din ansökan med Kommunrekrys elektroniska ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut 5.9.2019 kl. 12.00.
16.08.2019 09:00

Förslaget till detaljplan för Centrum, kvarter 108 framlagt

Förslaget till detaljplan för Centrum, kvarter 108 hålls i enlighet med MBL 65 § och MBF 27 § offentligt framlagt 19.8 – 20.9.2019 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster,
adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.
15.08.2019 15:30

Byggmästare / ingenjör, Kyrkslätts kommun, samhällstekniska sektorn, lokaltjänster, jobbnyckel 246923

Ansökningarna med studie- och arbetsintyg till den lediganslagna tjänsten ska sändas elektroniskt senast 6.9.2019 kl. 12.00 till adressen: www.kuntarekry.fi (jobbnyckel 246923)
15.08.2019 11:00

Kommunutvecklingschef, Kyrkslätts kommun, koncernförvaltningen, kommunutveckling

Vi önskar ansökningar i första hand elektroniskt via systemet Kommunrekry (www.kuntarekry.fi). Ansökningarna ska lämnas senast 30.8.2019 kl. 12.00. (jobbnyckel 246793)