Kungörelser

Om lediga arbetsplatser i Kyrkslätts kommun meddelas i tjänsten Kommunrekry.fi

Tillståndsbeslut från byggnadstillsynsmyndigheten  hålls offentligt framlagda under tiden för sökande av ändring på kommunens offentliga webbplats och på tjänsten Julkipaino.fi på adressen http://julkipano.lupapiste.fi/kirkkonummi. Du kan också läsa tillståndsbeslut på den elektroniska anslagstavlan på kommunhusets servicekontor (Ervastvägen 2).

RSS Aktuellt RSS-flöde

Du kan beställa RSS-flöde om nyheter och evenemang som intresserar dig. Med hjälp av RSS-flödet ser du det nya som publicerats på kyrkslatt.fi utan att du själv behöver leta rätt på det på webbplatsen.

Du kan beställa RSS-flödet till din e-post, webbläsare eller en skild applikation som laddats till din enhet. Applikationen erbjuder närmare anvisningar om hur flödet beställs.

Du kan beställa RSS-flödet på sidan kyrkslatt.fi genom att klicka på det önskade nyhets- eller evenemangsämnesområdet och därefter RSS-ikonen.