Kungörelser

19.02.2019 12:56

Rådgivningsingenjör till byggnadstillsynen, Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn

Vi önskar ansökningar i första hand via systemet Kommunrekry på adressen www.kuntarekry.fi senast 20.3.2019 före kl. 12.00. (jobbnyckel 216424).
Arbetet börjar: 20.4.2019 eller enligt överenskommelse.
18.02.2019 14:40

Specialplanerare, Kyrkslätts kommun, bildnings- och fritidssektorn, gemensamma tjänster

Till bildnings- och fritidssektorn hör finsk och svensk småbarnspedagogik och utbildning samt fritidstjänster. Ansökningarna skickas elektroniskt via Kommunrekry (www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 217393). Ansökningstiden går ut 4.3.2019 kl. 12.00.
18.02.2019 14:30

Miljövårdsbidrag 2019

Bidragsansökan görs före 29.3.2019 med en elektronisk blankett.
15.02.2019 15:10

Tjänst som lärare vid musikinstitutet, Kyrkslätts kommun, musikinstitutet

Vi söker en musiklärare med gestaltning av musik som primärt undervisningsämne till ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare fr.o.m. 1.8.2019 vid det tvåspråkiga musikinstitutet i Kyrkslätts kommun. Tjänsten söks via den elektroniska blanketten på kuntarekry.fi och ansökningarna ska tillställas senast 8.3.2019 kl. 15.00 elektroniskt på adressen www.kuntarekry.fi. Bifoga en kort fritt formulerad ansökan och en meritförteckning till ansökan.
13.02.2019 15:43

Tjänst som byggherreingenjör, Kyrkslätts kommun, enheten för kommunaltekniska tjänster

Ansökningarna med studie- och arbetsintyg till den lediganslagna tjänsten ska sändas elektroniskt senast 11.3.2019 kl. 12.00 till adressen: www.kuntarekry.fi. (jobbnyckel 216504)