Kungörelser

16.10.2018 13:16

Ansvarig sjukskötare, Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorn, hemsjukhuset vid hälsovårdstjänsternas mottagningsverksamhet

Vi söker en ansvarig sjukskötare (ansökan om ändring till avdelningsskötare pågår) till en ordinarie tjänst som ansvarig sjukskötare vid hemsjukhuset vid hälsovårdstjänsternas mottagningsverksamhet inom vård- och omsorgssektorn i Kyrkslätts kommun fr.o.m. 12.11.2018.
Ansökningar senast 30.10.2018 före kl. 12.00 på Kommunrekrys elektroniska blankett, arbetsnyckel 200421

15.10.2018 13:13

Vasa förvaltningsdomstol: Iståndsättande av jordras vid stranden och avlägsnande av strandväxtlighet vid Vitträsk samt tillstånd till förberedel-ser, Kyrkslätt

Besvär över beslut enligt vattenlagen och hörande med anledning av besvären
Överklagat beslut: Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 2.7.2018 meddelat ett beslut i ett tillståndsärende enligt vattenlagen, beslutsnummer 107/2018/2.
Sökande: HM Technics Oy
Ärende: Iståndsättande av jordras vid stranden och avlägsnande av strandväxtlighet vid Vitträsk samt tillstånd till förberedelser, Kyrkslätt
11.10.2018 14:47

Specialbarnträdgårdslärare, Kyrkslätts kommun, Kolsarin päiväkoti

I Kyrkslätts kommun ledigförklaras en tjänst som specialbarnträdgårdslärare (signum 2000992398) från och med 2.1.2019. Befattningen är för tillfället placerad i gruppen för effektiverat stöd i Kolsarin päiväkoti.
Ansökningarna ska tillställas elektroniskt senast 29.10.2018 kl. 12.00 (ansökningstiden förlängd) på adressen: www.kuntarekry.fi.
Jobbnyckel 195809

09.10.2018 07:59

Destia Oy:s anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar, reparation av Päivärinnevägens bro i Veikkola

Miljöinspektören har den 8.10.2018 fattat beslut gällande anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Destia Oy har beviljats beslut som gäller reparation av Päivärinnevägens bro i Veikkola på fastigheten 257-895-2-1.

08.10.2018 12:18

Nylands förbund: Utkastet till Nylandsplanen 2050 framlagt på webben

Det är möjligt att bekanta sig med utkastet på Nylands förbunds webbplats.
www.uusimaakaava.fi samt på Nylands förbunds byrå.