Kungörelser

Tillståndsbeslut från byggnadstillsynsmyndigheten  hålls offentligt framlagda under tiden för sökande av ändring på kommunens offentliga webbplats och på tjänsten Julkipaino.fi på adressen http://julkipano.lupapiste.fi/kirkkonummi. Du kan också läsa tillståndsbeslut på den elektroniska anslagstavlan på kommunhusets servicekontor (Ervastvägen 2).

22.01.2020 14:35

Kommunstyrelsens invandringsbidrag år 2020

Ansökningstiden går ut 12.2.2020 kl. 12.00.
22.01.2020 09:30

Tjänst som socialarbetare inom invandrararbetet, vård- och omsorgssektorn, vuxensocialarbete, invandrartjänster, jobbnyckel 273363

Skicka din ansökan med Kommunrekrys elektroniska ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut 7.2.2020 kl. 12.00. Jobbnyckel 273363.
20.01.2020 10:02

Samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026

Samråds- och bakgrundshandlingarna hålls framlagda 20.1–20.3.2020 på miljöförvaltningens webbplats på adressen www.miljo.fi/paverkavattnen > Havsvård och i utlåtandetjänsten på adressen www.utlåtande.fi
VARELY/94/2020
16.01.2020 14:43

Socialhandledare, Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorn, socialtjänster, barnskydd, familjetjänster, jobbnyckel 272306

Skicka i första hand din ansökan med den elektroniska ansökningsblanketten. Ansökningstiden går ut 31.1.2020 kl. 12.00.
RSS Aktuellt RSS-flöde

Du kan beställa RSS-flöde om nyheter och evenemang som intresserar dig. Med hjälp av RSS-flödet ser du det nya som publicerats på kyrkslatt.fi utan att du själv behöver leta rätt på det på webbplatsen.

Du kan beställa RSS-flödet till din e-post, webbläsare eller en skild applikation som laddats till din enhet. Applikationen erbjuder närmare anvisningar om hur flödet beställs.

Du kan beställa RSS-flödet på sidan kyrkslatt.fi genom att klicka på det önskade nyhets- eller evenemangsämnesområdet och därefter RSS-ikonen.