Kungörelser

16.01.2018 10:18

Tjänst som socialarbetare inom invandrararbetet inom vuxensocialarbete, Kyrkslätts kommun

Vid vuxensocialarbetet inom Kyrkslätts vård- och omsorgssektor ledigförklaras en tjänst som socialarbetare inom invandrararbetet fr.o.m. 1.4.2018.
Ansökningar sänds senast 5.2.2018 före kl. 12.00 via Kommunrekry
16.01.2018 09:58

Socialarbetare – TYP, Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, Kyrkslätts kommun

Vi ledigförklarar en tidsbestämd tjänst som socialarbetare för tiden 1.2.2018–31.12.2019.
Ansökningarna ska lämnas senast 31.1.2018 via den elektroniska ansökningsblanketten i Kommunrekry.
14.01.2018 06:00

Bildningstjänsterna i Kyrkslätt ledigförklarar följande tjänster, befattningar och vikariat inom svensk småbarnspedagogik och utbildning

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 29.1.2018 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Registraturen / Svensk småbarnspedagogik och utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt.
12.01.2018 15:43

Ledande byggnadsinspektör, Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn, byggnadstillsyn, jobbnyckel 163633

Arbetet börjar: 1.3.2018 eller enligt överenskommelse. Ansökningstiden går ut 31.1.2018 kl. 12.00.