Kungörelser

13.06.2019 11:47

Socialarbetare inom vuxensocialarbetet, vård- och omsorgssektorn, socialtjänster, vuxensocialarbete

Skicka i första hand din ansökan med den elektroniska ansökningsblanketten. Ansökningstiden går ut 1.7.2019 kl. 12.00. Jobbnyckel 239975.
13.06.2019 10:28

Socialarbetare inom invandrararbete, socialtjänster, invandrartjänster

Ansökningar senast 1.7.2019 före kl. 12.00 via den elektroniska blanketten på Kommunrekry. Jobbnyckel 240385
12.06.2019 14:36

Kommunfullmäktiges sammanträde 17.6.2019

Sammanträdestid: Måndag 17.6.2019 klo 18:00
Sammanträdesplats: Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen
11.06.2019 15:17

Lärare inom småbarnspedagogik, Kyrkslätts kommun, Hommas daghem

Svensk småbarnspedagogik i Kyrkslätt ledigförklarar en tjänst som lärare inom småbarnspedagogik i Hommas daghem fr.o.m. 1.7.2019. Ansökningstiden går ut 26.6.2019 kl. 12.00. Jobbnyckel 223157.
11.06.2019 14:50

Socialarbetare, vård- och omsorgstjänsterna, barnskydd

Skicka din ansökan med den elektroniska ansökningsblanketten. Ansökningstiden går ut 25.7.2019 kl. 12.00. Jobbnyckel 239887.