Kungörelser

13.12.2018 12:56

Kyrkslätts kommun, resultatenheten munhälsovård, tjänst som hälsocentralstandläkare

Vi söker till munhälsovården vid Kyrkslätts kommun
tandläkare som ansvarar för en delfunktion till en ordinarie tjänst som hälsocentralstandläkare
Arbetet börjar 1.2.2019 eller enligt överenskommelse.
Man ombes skicka ansökningarna elektroniskt senast 14.1.2019 kl. 12.00 med kommunrekrys elektroniska blankett, jobbnyckel 207693.
12.12.2018 10:17

Regionförvaltningsverket: Beslut enligt vattenlagen, Anläggande av en datakabel inom Finska territorialvatten och ekonomiska zonen samt tillstånd till förberedelser, Elisa Oyj

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut nr 192/2018/2 av 12.12.2018 beviljat sökanden tillstånd och tillstånd till förberedelser innan beslutet vunnit laga kraft.
10.12.2018 12:22

Kommunfullmäktiges sammanträde 15.12.2018

Sammanträdestid: Lördag 15.12.2018 kl 10:00
Sammanträdesplats: Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen
10.12.2018 10:10

En tjänst som ledande socialarbetare inom barnskyddet, Kyrkslätts kommun, vård- och omsorgssektorn, resultatområdet för socialtjänster, resultatenheten för barnskyddet

Skicka din ansökan med Kommunrekrys elektroniska ansökningsblankett (arbetsnyckel 206987). Ansökningstiden går ut 4.1.2019 kl. 12.00.
07.12.2018 12:33

Förslaget till detaljplan för Masabyporten framlagt 10.12.2018-25.1.2019

Invånarmöte
Invånarmöte hålls tisdag 15.1.2019 kl. 18.00 – 20.00 i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen,adress: Ervastvägen 2, ingång via Kommunhusets sidodörr
kl. 17.45 – 18.15.