Kungörelser

25.09.2017 10:08

Kungörelse om offentlig framläggning av förslag till planer

Förslagen till plan för parkeringsområdet invid Klykvägen i Smedsede hålls offentligt framlagda 25.9.-9.10.2017
19.09.2017 12:42

Kyrkslätts miljöpris 2017

Kyrkslätts kommunstyrelse förlänger ansökningstiden för miljöpriset 2017.
19.09.2017 09:36

Regionförvaltningsverket: Miljötillstånd för Obbnäs varv, Millog Oy

Ansökan gällande Obbnäs varv har tidigare kungjorts 9.11–9.12.2016.
Millog Oy framställer att ansökan kompletteras med skrotning av fartyg.
15.09.2017 10:53

Avdelningsskötare, vårdhemmet Lindgården

Lämna din ansökan före 29.9.2017 kl. 12.00 på kommunrekrys elektroniska blankett.
12.09.2017 13:32

Återkallelse av ansökan om miljötillstånd, jorddeponi, Graniittirakennus Kallio Oy, fastigheterna 257-402-1-127 och 257-433-1-80

Miljöchefen har 11.9.2017 fattat beslut om att behandlingen av ansökan om miljötillstånd avslutas. Beslutet till Graniittirakennus Kallio Oy gäller jorddeponiverksamhet på fastigheterna 257-402-1-127 och 257-433-1-80 på adressen Porkalavägen 1150.