Kungörelse om röstningsplatser kommunalvalet 2021

20.04.2021 12:48

Kategori: Kungörelse

KOMMUNALVALET 2021 I KYRKSLÄTT

Förhandsröstning vid de allmänna förhandsröstningsställena i Kyrkslätt

 

Tidpunkt för förhandsröstning:

 Förhandsröstningen förrättas 26.5.-8.6.2021.

 

Förhandsröstningsställen och öppettider:

 

Huvudbiblioteket, Bibliotekshuset Fyyri                  (02400) Adress: Kyrktorget 1 

 

26.5.-28.5 (må–fr) kl. 9.00–20.00

29.5.-30.5 (lö–sö) kl. 9.00–18.00

31.5.-4.6 (må–fr) kl. 9.00–20.00

5.6.-6.6 (lö–sö) kl. 9.00–18.00

7.6.-8.6 (må–ti) kl. 9.00–20.00

 

Masaby bibliotek              (02430) Adress: Lingonbacken 7  

 

26.5.-28.5 (må–fr) kl. 16.00–20.00

29.5.-30.5 (lö–sö) kl. 9.00–18.00

31.5.-4.6 (må–fr) kl. 16.00–20.00

5.6.-6.6 (lö–sö) kl. 9.00–18.00

7.6.-8.6 (må–ti) kl. 16.00–20.00

 

Veikkolan koulu                (02880) Adress: Sportstigen 7   

 

26.5.-28.5 (må–fr) kl. 16.00–20.00

29.5.-30.5 (lö–sö) kl. 9.00–18.00

31.5.-4.6 (må–fr) kl. 16.00–20.00

5.6.-6.6 (lö–sö) kl. 9.00–18.00

7.6.-8.6 (må–ti) kl. 16.00–20.00

 

Vid alla förhandsröstningsställen reserveras röstningstidernas första timme i första hand för väljare som hör till riskgruppen i fråga om coronaviruset.

 

Vid huvudbiblioteket Bibliotekshuset Fyyri kan man rösta utomhus under förhandsröstningstiden 26.5.-8.6.2021. Ytterligare information på kommunens webbplats: https://kyrkslatt.fi/kommunalval-2021

 

Förhandsröstning på anstalter

 

I följande anstalter är det möjligt att rösta under förhandsröstningstiden 26.5.-8.6.2021:

Lindgården, Servicehuset, Sepänkoti, Sepänrinne, Valkeala, Valkokulta, Villa Amanda, Villa Kaskimäki, Villa Sipriina och Volshemmet. I Volshemmet ordnas anstaltsröstning under tidsperioden 26.5.-31.5.

Valbestyrelsen, som tillsätts av kommunstyrelsen, beslutar om röstningstiderna i anstalterna.

 

Hemmaröstning

En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får, så som bestäms i 55 § vallagen, förhandsrösta hemma i den kommun som i röstningsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen, om kommunen i fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun.

 

Anmälan till hemmaröstning

 

Anmälan till hemmaröstning ska göras till centralvalnämnden senast 1.6. kl. 16.00. En person, vars anmälan om hemmaröstning anländer efter 1.6.2021, kan inte rösta hemma. Anmälan om hemmaröstning görs till centralvalnämnden per e-post, skriftligt eller per telefon. Anmälningsblanketten till hemmaröstning finns på kommunens webbplats: https://kyrkslatt.fi/kommunalval-2021 och justitieministeriets sida vaalit.fi: https://vaalit.fi/sv/att-rosta-hemma.

 

Användning av anmälningsblanketten rekommenderas. Samma uppgifter som i blanketten ska ges i den fritt formulerade anmälan per e-post, skriftligt eller per telefon.

 

Anmälan per e-post skickas till valchef Rasmus Beck på adressen: rasmus.beck@kirkkonummi.fi. Den ifyllda anmälningsblanketten kan fogas som bilaga till e-postmeddelandet. Ytterligare information om hemmaröstningen fås av valchefen, tfn 040 536 1592 och på kommunens webbplats: https://kyrkslatt.fi/kommunalval-2021

 

Röstning på valdagen

Valdagen är söndag 13.6.2021. På valdagen förrättas röstningen på röstningsområdena i Kyrkslätts kommun kl. 9.00–20.00. Röstningsområdenas röstningsställen 13.6.2021 är:

Röstningsområde            Röstningsställe                Röstningsställets adress                     

 

1. Lappböle                         Sjökulla skola                     Sjökullavägen 285
2. Veikkola                          Veikkolan koulu                  Sportstigen 7
3. Masaby                           Nissnikun koulu                  Masabyvägen 268
4. Gesterby                         Winellska skolan                Gesterbybågen 3 (ingång A4)  (Gesterby skolcentrum)                          

5. Kyrkbyn                          Kirkkoharjun koulu             Stationsvägen 8(Kirkonkylän koulukeskus)

6. Tolls                                Laajakallion koulu               Bredbergsvägen 4
7. Kantvik                           Kantvikin koulu                   Toppstigen 2
8. Sundsberg                      Kartanonrannan koulu        Herrgårdsgränden 1

 

Den röstberättigades röstningsställe på valdagen framgår av det meddelande om rösträtt i kommunalvalet 2021 som har sänts hem.

 

Väljaren ska beakta:

Användning av munskydd rekommenderas i vallokalerna. Rösta endast symtomfri.

Uppdaterad information om specialarrangemangen på grund av coronapandemin för att trygga röstningen på röstningsställena och vid hemmaröstningen finns på kommunens webbplats: https://kyrkslatt.fi/kommunalval-2021

 

Anvisningar till väljarna om att rösta tryggt finns på justitieministeriets webbplats: https://vaalit.fi/sv/coronaanvisningar-for-valjarna. Följ anvisningarna vid röstandet.

 

Väljaren kan ta med sig en egen penna till röstningsstället. Blyertspenna eller kulspetspenna rekommenderas. Man får inte använda tuschpenna.

 

Väljaren är skyldig att vid röstningen styrka sin identitet. Väljaren ombes ta med ett giltigt dokument med vilket identiteten kan styrkas (av polisen beviljat officiellt Id-kort, pass, körkort eller FPA-kort med foto eller annat giltigt officiellt identitetsbevis med foto).

 

Väljarna ombes kontrollera sitt röstningsställe på valdagen i det meddelande om rösträtt i kommunalvalet som skickats hem. Det rekommenderas att man tar meddelandet med sig till röstningsstället, men man kan också rösta utan det.

 

I kommunen finns ett nytt röstningsområde; Sundsberg. Röstningsplats är Kartanonrannan koulu. Ytterligare information om ändringarna i röstningsområdena finns på kommunens webbplats: https://kyrkslatt.fi/kommunalval-2021

 

Kyrkslätt 19.4.2021

 

CENTRALVALNÄMNDEN I KYRKSLÄTTS KOMMUN