Kungörelse om offentlig framläggning av förslag till planer

01.12.2018 15:40

Kategori: Kungörelse

Följande förslag till planer hålls offentligt framlagda 5.12–19.12.2018 i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer.

Detaljplanen för Lagusparken:

 • Gamlavägen på avsnittet Åbovägen–Goda lynnets väg
 • Vuohenojagränden
 • Fördröjningssänkan för dagvatten i östra delen av parken Goda lynnets strand

Veikkola AO-ändring k 51–187 detaljplanen:

 • Gamla vägen på avsnittet Goda lynnets väg–Trädgårdsvägen
 • Goda lynnets gränd
 • Lammaskalliogränden
 • Brandstigen
 • Backasvägen
 • Trädgårdsvägen
 • Återvändsgränden
 • Terrassvägen
 • Svedjeängsvägen
 • Gångvägen på avsnittet Lammaskalliogränden–Goda lynnets väg
 • Fördröjningssänkan för dagvatten på närrekreationsområdet bredvid lekplatsen på Lamminjärvivägen
 • Fördröjningssänkan för dagvatten på närrekreationsområdet bredvid Strandvägen och Åbovägen

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden till adressen: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 27.11.2018

planeringschef