Kungörelse om offentlig framläggning av förslag till planer

14.05.2018 16:52

Kategori: Kungörelse

Följande förslag till planer hålls offentligt framlagda 21.5-15.6.2018 i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer.


Detaljplaneområdet för Bredberget, östra sluttningen:

  • Ändring av Lysmaskgrändens vändplats


Kyrkslätts centrum, Kyrkdalens detaljplaneområde:

  • Utvidgning av Kyrkdalsparkens nuvarande lekplatser för små och stora barn
  • Kyrkdalsparkens nya seniorparkområde


Kyrkslätts kommande hundparker:

  • Bro hundpark
  • Finnsbacka hundpark
  • Kantviks hundpark
  • Kyrkdalens hundpark
  • Masaby hundpark
  • Veikkola hundpark


Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 7.5.2018

planeringschef