Kungörelse om offentlig framläggning av förslag till planer

30.11.2017 10:59

Kategori: Kungörelse

Följande förslag till planer hålls offentligt framlagda 4.12.-19.12.2017 i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer.

 

Gatorna i  Masabyvägens närmiljö vilka byggs i första skedet:

-       Masabyvägen, avsnittet Lingonbacka-Tinagränden

-       Sundsbergsvägen, avsnittet Masabyvägen-underfarten under banan

-       Smedsbyvägen, avsnittet Masabyvägen-Bjönsstigens gångtunnel

-       Trafikarrangemangen och parkeringsområdet på Masaby idrottsparks område

Vernersparkens detaljplaneområde:

-       Rydmansvägen

-       Gång- och cykelvägen på avsnittet Rydmansvägen-Masabyvägen

 

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Kyrkslätt 27.11.2017

planeringsingenjören

Förslagen till plan (pdf)