Kungörelse om offentlig framläggning av förslag till gatuplaner 21.11.-5.12.2022

21.11.2022 09:30

Kategori: Kungörelse

Kungörelse om offentlig framläggning av förslag till gatuplaner 

Följande förslag till gatuplaner hålls offentligt framlagda 21.11. - 5.12.2022. Förslagen till planer kan ses på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer

Tollsbackens detaljplaneområde

-        Axbodastigen pålarna 310–888
-        Axbodabrinken
-        Axbodavägen
-        Åminnestigen
-        Bisarvägen
-        Bisarbrinken
-        Hindersbyvägens och Gamla Kustvägens anslutningsarrangemang
-        Edjasbacke
-        Gamla Hindersbyvägen pålarna 970–1930
-        Kolabottnet
-        Tollsbacken
-        Tollsgången
-        Tollssvängen
-        Tollsvägens övergångsställe med mittrefug
-        Mossberget
-        Sadelmakarstigen
-        Sadelmakarplatsen
-        Länestensskogen
-        Bromorsskogen 

Vattentornsbackens detaljplaneområde

-        Gamla Kustvägen pålarna 0–146 

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 14.11.2022 

Hannu Ruhanen
projektchef
Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna