Kungörelse enligt 142 § i kommunallagen om Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 5.10.2020

08.10.2020 11:48

Kategori: Kungörelse

Kungörelse enligt 142 § i kommunallagen om Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 5.10.2020

Helsingfors förvaltningsdomstol har 5.10.2020 gett följande beslut i kommunalbesvärsärenden:

20/0802/2, dnr 01941/18/2209

20/0803/2, dnr 04267/18/2207

20/0804/2, dnr 07085/18/2206.

 

Besvären har gällt Kyrkslätts kommunstyrelses beslut: 26.2.2018 § 61, 25.6.2018 § 227 och 5.11.2018 § 357.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastar besvären. Förvaltningsdomstolen förkastar Kyrkslätts kommunstyrelses krav på ersättande av rättegångskostnaderna.

 

Ändring i Helsingfors förvaltningsdomstols beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.