Kundrespons till munhälsovård

Vi tar gärna emot respons om våra tjänster. Med hjälp av den kan vi utveckla vår service.

Du kan ge oss respons anonymt på datorterminalen för klientrespons vid en del av våra verksamhetsställen. Du kan också använda anmärkningsblanketten eller skicka fritt formulerad respons per brev. Vi rekommenderar att e-post inte används för förmedling av personuppgifter och patientuppgifter på grund av datasäkerhetsskäl. Om du behöver hjälp med eller råd i att ge respons, ta kontakt med vår patientombudsman. Om ditt ärende gäller fakturering, rekommenderar vi att du direkt kontaktat vår kontaktperson för faktureringen.

Vi behandlar din respons konfidentiellt med personerna saken berör. Då responsen har behandlats, ringer vi dig eller skickar dig ett skriftligt svar på responsen, ifall du lämnat dina kontaktuppgifter och framfört att du vill ha ett svar. Svaret dröjer i genomsnitt 1-4 veckor beroende på hur brådskande och omfattande ärendet är.