Kundbelåtenhetsförfrågan inom småbarnspedagogisk verksamhet 23.10 - 6.11.2018

23.10.2018 06:00

Kategori: Barn Småbarnspedagogik

Bästa föräldrar/vårdnadshavare!

Välkomna att delta i en kundbelåtenhetsförfrågan om de kommunala och privata småbarnspedagogiska tjänsterna inom Kyrkslätts kommun.

Tillsammans med Er vill vi utveckla småbarnspedagogiken i Kyrkslätt. Förfrågan är riktad till alla familjer inom de kommunala- och privata tjänsterna (daghem, familjedagvård, klubbverksamhet och invånarparker). Förfrågan kan besvaras på svenska och finska.

Utgående från Era svar bedömer vi hur tjänsterna inom småbarnspedagogiken motsvarar barnens  och familjernas behov. Vårt mål är att erbjuda allt mer kvalitativa småbarnspedagogiska tjänster.

Förfrågan är öppen under tiden 23.10 ­– 6.11.2018

Vi önskar att så många föräldrar/vårdnadshavare deltar i förfrågan så att vi kan få omfattande material för att stödja utvecklandet av tjänsterna inom småbarnspedagogiken.

Svara på förfrågan

 

Tack för deltagande!

 

Småbarnspedagogiken i Kyrkslätts kommun

Trejuling