Kulturutrymmena i fokus under strategiarbetet

09.09.2019 16:35

Kategori: Kultur

Under mötet för allmänheten om utrymmesfrågor i Kyrkslätts kulturstrategi dryftades bristen på Kulturutrymmen i hela kommunen, Navala gårds öde och kulturens finansieringsnivå i Kyrkslätt.

Ett tjugotal personer från olika kulturbranscher deltog i strategidiskussionen på Eriksgård. Det fanns flera deltagare från Veikkolan Kartanoteatteri. Teatern har ett akut utrymmesproblem som hotar hela teaterns existens.

Vid mötet funderade man också på om Navala gård kunde bli ett kulturcentrum för hela norra Kyrkslätt. Problemet är gårdens inneluftsproblem, som lett till att kontinuerlig användning av gården är förbjudet, men sporadisk verksamhet kan ordnas.

Representanten för Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt berättade hur stiftelsen har iståndsatt Wohls gårds huvudbyggnader för festbruk och att stiftelsen har inlett iståndsättningen av den stora stenladugården. Om ett år finns det i ladugården en kulturlokal för 200 personer. Stiftelsen delar också årligen ut stipendier till aktörer i Kyrkslätt. Ansökningstiden pågår som bäst. Uppgifter om Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätts stipendier.

Du kan ta ställning till frågor gällande kulturutrymmena genom att besvara enkäten.

Svara också på kulturstrategienkäten.

 

K