Kulturstrategienkäten på slutrakan

21.10.2019 10:15

Kategori: Kultur

Kyrkslätts första kulturstrategi uppgörs genom att engagera. Kommuninvånarnas synpunkter, den nya lagen om kulturverksamhet i kommunen och den färska kommunstrategin med program används som underlag för strategiarbetet. Ännu hinner du svara, enkäten för kommuninvånarna går ut i slutet av oktober!

Alla kan ge sitt svar. Berätta om du vill ha fler lokaler för kulturorganisationer, om dina barn behöver mer kultur, om du skulle vilja se mer konst eller vilken är museernas framtid.

Livlig diskussion på olika håll i kommunen

Synpunkter på nuläget och framtiden för kulturverksamheten i Kyrkslätt har också samlats in vid diskussionsmöten som ordnats under hösten redan fyra gånger med olika teman, på olika håll i Kyrkslätt.

Ännu i november, den 7.11, ordnas diskussion om situationen för yrkespersoner inom konst och kultur i Kirkkonummen Kipinäs lokaler i det gamla kommunhuset.

Information om resultaten i kulturenkäten utlovas torsdag 21.11 vid Höstforumet som ordnas på kommunhuset. Mötet är öppet för alla och konsultföretaget inom kultur Pink Eminence presenterar enkätresultaten och beredningen av kulturstrategin härifrån framåt. Höstforumet bjuder också på kvällskaffe, ”små kulturgodbitar” och förstås livlig diskussion.

Ytterligare information om strategiarbetet finns på Kyrkslätts kommuns webbplats ”Vi utvecklar kulturtjänsterna”.

BILD Kulturdiskussion med temat ”Organisationer och social gemenskap” ordnades i Masalan nuorisoteatteris hus där unga framförde Aleksis Kivis dikter före diskussionen.

Bild