Kulturstrategiarbetet tar fart på Kyrkslättsdagarna

23.08.2019 09:22

Kategori: Museum Kyrkslättsdagarna Kultur

I Kyrkslätts kommun görs för första gången upp en kulturstrategi. Strategin görs upp tillsammans med kommuninvånarna, och genom den ges kommunen riktlinjer för kulturverksamheten ända till 2025.

Verktygen för delaktighet i kulturstrategin tas i bruk på Kyrkslättsdagarna. Kulturstrategins presentationstält finns på ActionTorget 24.8 och alla bjuds in till att diskutera kulturstrategin tillsammans. Delta du också i arbetet med kulturstrategin!

Svara på strategienkäten och utmana också din kompis att delta! Enkäten är öppen 23.8 - 31.10.2019.

Delta i diskussionen på Facebook. Gruppen ”Kulttuurikirkkonummi” fungerar som diskussionsforum under hela strategiarbetet.

Strategidiskussionerna som hålls på olika håll i kommunen under hösten 2019 är öppna för alla intresserade. Vid diskussionerna dryftar vi tillsammans viktiga teman inom det lokala kulturarbetet.

Vid höstforumet på kommunhuset i november får vi preliminära uppgifter om enkätresultaten. I början av vintern 2020 utlovas ett annat forum om strategiutkastet.

Du hittar verktygen för kulturstrategin på Kyrkslätts kommuns webbplats Vi utvecklar kulturtjänsterna. Där kan du svara på enkäten och där hittar du aktuella uppgifter om strategidiskussionerna och den övriga verksamheten.

Styrgrupp för beredning av kulturstrategin

Styrgruppen för beredning av kulturstrategin inledde sitt arbete våren 2019. I den ingår förtroendevalda från kommunens olika sektorer. Ordförande är Antti Kilappa (bildning- och fritid) och vice ordförande är Krista Petäjäjärvi (bildning- och fritid). Övriga medlemmar är Kerstin Grönqvist (bildning och fritid), Viveca Lahti (kommunalteknik), Erkki Majanen (finsk förskoleverksamhet och utbildning), Rita Holopainen (svensk förskoleverksamhet och utbildning), Eja Björkqvist, (vård- och omsorg) samt Johanna Fleming med ersättare Markus Myllyniemi (kommunutveckling).

Med i styrgruppen finns också fritidsdirektören Katja Linnakylä, kulturdirektör Maaret Eloranta, projektsekreterare för kulturstrategin Jari Kallio samt kultursekreterare Antti Airaiksinen. Styrgruppen bereder förslaget till strategi efter delaktiggörandet under vårvintern 2020.

https://link.webropolsurveys.com/S/08478E624857A10A

https://www.facebook.com/groups/360907771496716

https://www.kyrkslatt.fi/vi-utvecklar-kulturtjansterna

KUVA

Kulturdirektör Maaret Eloranta och kultursekreterare Antti Airaksinen utmanar alla att komma med och diskutera kulturstrategin. I bakgrunden graffitin med Kalevalamotiv som Nina Kuukari skapade på Kyrkstallstorget med hjälp av gräsrotsfinansiering Finlands 100-årsjubileum till ära.

Kultur