Kulturföreningar

I Kyrkslätt finns nästan trettio kulturföreningar. Föreningarnas verksamhet omfattar bl.a. körer och orkestrerar, ordnande av konserter, dansundervisning, ordkonstundervisning, konstutställningar och annan kulturverksamhet.

Uppgifter som föreningarna skickat:

Kirkkonummen Kansallinen Kulttuuri ry

Kirkkonummen kamariorkesteri / Kirkkonummen Musiikkiyhdistys Ry, Facebook: Kirkkonummen kamariorkesteri

Kirkkonummen kirjaston ystävät ry/ Bibliotekets vänner i Kyrkslätt r.f., Facebook: Kirkkonummen kirjaston ystävät

Kirkkonummen pelimannit/Kyrkslätts spelmän, perolof.munck@elisanet.fi

Kirkkonummen tanssiyhdistys ry, Kyrkslätts dansförening rf / Dance Moves tanssikoulu, kirkkonummen.tanssiyhdistys@gmail.com

Kirkkonummen Videoharrastajat ry

Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund KNUF r.f.

Kyrkslätts Folkdansare r.f.

Kyrkslätts Hembygdsförening r.f.

Kyrkslätts Manskör r.f.

Kontaktuppgifter


Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut
kulttuuri@kirkkonummi.fi
(09) 2967 1


Kulttuuritoimenjohtaja
Maaret Eloranta
0400-012 872
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi


Kulttuurisihteeri
Annika Eklund
040-8652034
annika.eklund@kirkkonummi.fi