Kulturens hederspris till Kosonen och Voipio

27.08.2019 12:55

Kategori: Kyrkslättsdagarna Kultur

Som grund för beviljande av kulturens hederspris år 2019 var förtjänstfullt arbete inom ordkonstbranschen i Kyrkslätt.  Hederspriset utdelades till Liisa Kosonen och Laura Voipio.

De som föreslog Liisa Kosonen motiverade sitt förslag på följande sätt: Kosonen är byns historiker, ordkonstnär och allas vän. Hennes litterära produktion är trevlig att läsa, inspirerande och medryckande. Kosonen har skrivit och regisserat flera pjäser om lokal historia.

De som föreslog Laura Voipio motiverade sitt förslag med att hon är en meriterad författare, översättare och librettist, som bland annat skrev librettot till Annukka Aholas opera Maailman Valo, som framfördes i Kyrkslätt år 2010. Voipio har översatt mer än 60 verk till finska och publicerat tio egna barn- och ungdomsböcker.

Pristagarna beviljades ett hederspris om 400 euro och glasmedaljer skapade av glaskonstnären Helena Köningsbäck från Kyrkslätt.

FOTO: Kulturdirektör Maaret Eloranta (till vänster) överräckte priserna till Kosonen och Voipio (till höger) på Kyrkslättsdagarna och hyllades av den stora publiken med hurrarop.

Kulttuurin palkinto